Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 21 april 2022

Op weg naar indexatie: hoogste dekkingsgraad sinds jaren

De vreselijke oorlog in Oekraïne is nog steeds gaande. Schokkende beelden van bombardementen met duizenden onschuldige slachtoffers en mensen zonder huis en haard die op de vlucht zijn, staan op ons netvlies gebrand. Zij leven in een nachtmerrie. Onze gedachten zijn bij hen.

Voor het eerst sinds de financiële crisis in 2008 heeft PMT een dekkingsgraad van 108,2%.

In het eerste kwartaal van 2022 is de dekkingsgraad gestegen van 106,7% eind 2021 naar 108,2%. Dit komt met name door een stijging van de rente. Hierdoor zijn de verplichtingen in waarde gedaald. De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 100,9% eind 2021 naar 103%. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% mag er weer gedeeltelijk geïndexeerd worden.

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT: ”Onze dekkingsgraad is al in jaren niet zo hoog geweest. Met deze dekkingsgraad komt indexatie eindelijk in zicht. Dat is echt noodzakelijk voor onze deelnemers. De pensioenen van onze deelnemers zijn sinds 2008 niet geïndexeerd en wel verlaagd. We zien dat de boodschappen steeds duurder worden en de energieprijzen stijgen. Dit alles bij elkaar raakt onze deelnemers, van wie de pensioenen boven op de AOW vaak niet meer dan 600 euro per maand zijn, hard in de portemonnee.”

Als de dekkingsgraad indexeren toelaat zal het bestuur van PMT daarover een evenwichtig besluit nemen. Dat betekent dat er dan wordt gekeken naar onder andere de wijze van invaren in het nieuwe stelsel, compensatiemaatregelen en mogelijk gewenste buffers.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT: ”Ondanks het feit dat onze rendementen dit kwartaal negatief zijn en ons vermogen is gedaald, is onze dekkingsgraad enorm gestegen waardoor er weer perspectief is op indexatie. Dit is kenmerkend voor het huidige stelsel en geeft aan dat verandering van het stelsel nodig is.”

Belangrijkste kerncijfers eerste kwartaal 2022
  • Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2022 103,0%.
  • Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2022 108,2%
  • Negatief rendement op de matchingportefeuille
  • Negatief rendement op de returnportefeuille
  • Vermogen afgenomen met ca. € 8,9 miljard tot € 93,0 miljard
  • Pensioenverplichtingen afgelopen kwartaal met ca. € 9,5 miljard gedaald tot €86 miljard
  • Beleggingsrendement eerste kwartaal 2022: -9,0%
Toelichting kerncijfers eerste kwartaal 2022

De actuele dekkingsgraad van PMT op UFR-basis steeg in het eerste kwartaal van 2022 van 106,7% tot 108,2%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 100,9% naar 103,0%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. De marktrente steeg in het eerste kwartaal van dit jaar, waardoor de verplichtingen in waarde daalden.

Het belegd vermogen daalde eveneens in het eerste kwartaal. Door de gestegen rente behaalde de matchingportefeuille een negatief rendement van -16,8%. Ook de risicodragende returnportefeuille behaalde een negatief rendement. Hierbij kenden hoogrentende waarden met een rendement van -3,9% het laagste rendement. Aandelen behaalden een rendement van -3,5% en onroerend goed een rendement van -1,4%. Het totaal beleggingsrendement over het eerste kwartaal van 2022 kwam daarmee uit op -9,0%. Hier staat tegenover dat de verplichtingen met ca. € 9,5 miljard nog veel harder daalden waardoor per saldo de dekkingsgraad steeg.

Het totale vermogen van het fonds nam in het eerste kwartaal van 2022 af van € 101,9 miljard tot € 93 miljard. De verplichtingen namen in waarde af van € 95,5 naar € 86 miljard.