Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 14 november 2022

Onze factuur gaat veranderen

Per 1 januari 2023 verhuist de administratie en premie-inning van de sociale regelingen naar CoMetec. De sociale regelingen bestaan uit het opleidings- en ontwikkelingsfonds, sociaal fonds en derde jaar WW. Dit betekent dat u vanaf dat moment geen gecombineerde factuur meer van ons ontvangt. U ontvangt voor de premies 2023 een factuur van PMT met alleen de pensioen gerelateerde producten. Van CoMetec ontvangt u een gecombineerde factuur voor de sociale regelingen en WIA-verzekeringen. CoMetec informeert u dit jaar verder over deze en andere wijzigingen.

Geef uw wijzigingen over 2022 op tijd door via Inzendportaal.nl
Het is belangrijk dat u tijdig eventuele wijzigingen over 2022 aan ons doorgeeft. Het liefst ontvangen wij deze begin december. Dan kunnen wij de wijzigingen nog op de juiste manier verwerken.

Let op: nieuw rekeningnummer in 2023
In 2023 verandert het rekeningnummer waar u de PMT pensioenpremie naar overmaakt. Het nieuwe rekeningnummer staat op de eerste factuur die u in 2023 ontvangt.

Heeft u vragen over pensioen?
Dan kunt u gewoon terecht bij PMT. Neem contact op met de afdeling Accountbeheer op telefoon-nummer 088 - 007 98 11 of stuur een e-mail naar info@bpmtonline.nl.

Heeft u vanaf 1 januari vragen over de sociale regelingen of WIA-verzekeringen?
Kijk dan op www.cometec.nl voor meer informatie en contactgegevens.