Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 21 juli 2020

Licht herstel maar zorgen nog niet voorbij

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus daalden de rente en de koersen op de financiële markten. De dekkingsgraad van PMT daalde in het eerste kwartaal van 2020 van 96,4% in januari naar 85,9% eind maart, als gevolg van een lagere rente (daling van gemiddeld 0,4%) en negatieve rendementen (totaal -5,33%). In het tweede kwartaal is de dekkingsgraad licht hersteld van 85,9% naar 89,4%. Die stijging is met name te danken aan het herstel op de aandelenmarkten. PMT haalde een goed beleggingsrendement van 8,3% in dit kwartaal. Het vermogen van PMT is hierdoor toegenomen van  € 80,3 miljard tot  € 87,1 miljard. Door de verdere daling van de rente namen de verplichtingen ook toe met € 3,9 miljard tot € 97,4 miljard.

Benne van Popta, werkgeversvoorzitter PMT: “We zitten midden in een economische crisis en we hebben alle reden tot zorgen. De Nederlandse economie kent de grootste krimp sinds de economische crisis van 2009. Onze rendementen waren goed dit kwartaal, we gaan voorzichtig naar een dekkingsgraad van 90%, maar is nog geen reden om onze zorgen aan de kant te zetten. De economische ontwikkeling is onvoorspelbaar en dus onzeker. Er bestaat nog steeds een grote kans dat de dekkingsgraad onder de 90% staat op 31 december 2020, waardoor PMT alsnog, volgens de regels van Minister Koolmees, de pensioenen moet verlagen. Dat zou heel zuur zijn aan de vooravond van de nadere uitwerking en invoering van het pensioenakkoord’’.

Minister Koolmees heeft aangekondigd de maatregel van vorig jaar, geen verlaging van de pensioenen voor pensioenfondsen die een dekkingsgraad boven de 90% hebben, te verlengen. Dat betekent dat pensioenfondsen die eind van het jaar een dekkingsgraad boven de 90% hebben gebruik mogen maken van de regeling om de pensioenen niet te verlagen.

Belangrijkste kerncijfers tweede kwartaal 2020

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2020 92,9%.
  • Actuele dekkingsgraad per 30 juni 2020 89,4%
  • Positief resultaat op de matchingportefeuille
  • Positieve resultaten op alle onderdelen van de returnportefeuille, met name aandelen
  • Vermogen toegenomen met ca. € 6,7 miljard tot € 87,1 miljard
  • Pensioenverplichtingen toegenomen met ca. € 3,9 miljard tot € 97,4 miljard
  • Beleggingsrendement tweede kwartaal 2020: 8,3%
  • Beleggingsrendement 2020: 2,5%

 

Toelichting kerncijfers tweede kwartaal 2020
De actuele dekkingsgraad van PMT op UFR-basis steeg in het tweede kwartaal van 85,9% tot 89,4%. De beleidsdekkingsgraad daalde daarentegen van 95,4% naar 92,9%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. De marktrente daalde in het tweede kwartaal, waardoor de verplichtingen in waarde stegen. Het belegd vermogen steeg door positieve rendementen binnen de risicodragende returnportefeuille. Aandelen behaalden in het tweede kwartaal een positief rendement van 15,5%. Ook onroerend goed (4,7%) en hoogrentende beleggingen (10,4%) kenden een positief rendement. De matchingportefeuille behaalde een positief resultaat van 4,8%. Dit komt door de waardestijging van vastrentende beleggingen als gevolg van een dalende marktrente. Het totaal beleggingsrendement over het tweede kwartaal van 2020 kwam daarmee uit op 8,3%.

Het totale vermogen van het fonds nam in het tweede kwartaal van 2020 toe van € 80,3 miljard tot  €87,1 miljard. De verplichtingen namen door de gedaalde rente ook in waarde toe van € 93,5 miljard tot € 97,4 miljard.

Kerncijfers tweede kwartaal 2020