Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 30 november 2021

Leven als God in Frankrijk: ook na uw pensioen?

Recent is het Nederlandse pensioenstelsel uitgeroepen tot het één na beste pensioen wereldwijd. Maar hoe zit het eigenlijk in Frankrijk? We denken dat het Franse pensioenstelsel beter is, omdat men daar eerder met pensioen gaat. Maar is het dan ook gunstiger?

In Frankrijk bestaat geen AOW, zoals in Nederland. In Nederland krijgt iedereen AOW, ongeacht of u gewerkt heeft of niet. U moet wel in Nederland hebben gewoond. Franse inwoners bouwen alleen pensioen op als ze werken. Zij bouwen ‘trimesters’ op. Deze opbouw gaat niet via werkgever en wordt geregeld door de overheid. Iedere 3 maanden werken betekent voor werknemers de opbouw van een trimester.

Hoeveel trimesters zijn er nodig?
Werkende inwoners van Frankrijk ontvangen na de opbouw van 160-172 trimesters een volledig pensioen. Dit komt neer op 40 tot 43 jaar werken. Een volledig pensioen is op jaarbasis ongeveer 50% van het gemiddelde van de best verdiende jaren met een maximum. Het maximale pensioenbedrag is € 39.000 bruto per jaar. Heeft iemand minder gewerkt? Dan ontvangt hij of zij ook minder pensioen. Met een pensioenverzekering kan het pensioen worden aangevuld.

Wat als iemand nooit gewerkt heeft?
Dan is er geen opbouw van trimesters en dus ook geen pensioen. Er is wel de mogelijkheid om een ouderdomsverzekering af te sluiten. Elke 3 maanden betaalt men premie aan deze verzekering, zodat er uiteindelijk toch een kapitaal beschikbaar is. Er zijn natuurlijk uitzonderingen; zo bouwen inwoners van Frankrijk ook trimesters op als ze mantelzorger zijn of zorgen voor een kind onder de 20 jaar.

Wanneer gaan mensen met pensioen in Frankrijk?
In Frankrijk gaat een man op dit moment gemiddeld op zijn 61e met pensioen. In Nederland ligt deze leeftijd voor mannen op gemiddeld 65 jaar. Dit komt omdat in Nederland veel mensen op AOW-leeftijd met pensioen gaan. Het pensioenbedrag in Nederland is dan wel hoger. Dit is gemiddeld € 46.000 bruto per jaar.

Hervormingen Frans pensioenstelsel
Net als in Nederland wordt ook in Frankrijk het pensioenstelsel vernieuwd. De Franse overheid werkt momenteel aan één universeel systeem waar speciale regelingen worden afgeschaft. Het uitgangspunt is dat iedereen minimaal € 1000,- bruto per maand ontvangt, mits je een volledige loopbaan hebt gehad. De pensioenleeftijd blijft dan 62 jaar. Daarnaast wil de Franse regering via een bonussysteem de inwoners stimuleren om langer door te werken. Op die manier bouwen ze dus meer pensioen op.