Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 12 april 2024

In memoriam Bert van de Belt

Op 4 april 2024 is onze oud-collega en voormalig directeur Bert van de Belt overleden. Hij is 73 jaar geworden.

Bert is van 2003 tot 2010 directeur van PMT geweest. Onder zijn leiding hebben het fonds en het bestuursbureau grote ontwikkelingen doorgemaakt. Zo kwam Bert aan het roer toen de ontvlechting tussen MN en PMT pas kort daarvoor was doorgevoerd. Het bestuursbureau, waar Bert leiding aan gaf, was nog volop in ontwikkeling. Eén van die ontwikkelingen betrof het versterken van de banden met de sector, de deelnemers en werkgevers en de dragende werkgevers- en werknemersorganisaties. Dat kreeg onder meer vorm door het instellen van het team van pensioenconsulenten. Sinds 2007 vormen zij een belangrijke schakel tussen deelnemers, werkgevers, uitvoerder en fonds(-bestuur).

Daarnaast kreeg onder zijn leiding de professionalisering van het bestuursbureau verder vorm door versterking op het gebied van actuariaat, communicatie en risicomanagement.

Ook de governance van het fonds onderging veranderingen. Tijdens zijn periode als directeur werden de Deelnemersraad (de voorloper van het huidige Verantwoordingsorgaan) en de Visitatiecommissie (de voorloper van de Raad van Toezicht) ingesteld.

De band met onze gepensioneerden gaf hij mede vorm door het instellen van gepensioneerdenbijeenkomsten, waar hij regelmatig als spreker optrad. Bij zijn aftreden in juni 2010 mocht Bert terugkijken op een sterk geprofessionaliseerd bureau en fonds.

Wij denken aan hem terug als een aimabele man, die voor iedereen klaar stond en de belangen van alle betrokkenen bij het fonds voor ogen had. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en naasten.