Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 12 februari 2021

Het Pensioenakkoord: hoe nu verder?

De afgelopen twee jaar hebben we bij PMT hard geknokt voor de pensioenen van onze deelnemers. We hebben ons sterk gemaakt voor een nieuw pensioencontract dat aansluit bij de werknemers in onze sector. In de zomer van 2020 sloten sociale partners en de overheid een akkoord op hoofdlijnen voor een nieuw pensioenstelsel. Dit akkoord is nu uitgewerkt in concept-wetgeving: Wet toekomst pensioenen. Daarmee is de volgende stap gezet in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Reactie op het wetsvoorstel
PMT komt altijd op voor de belangen van zijn deelnemers, zichtbaar en achter de schermen. We zijn actief betrokken bij de totstandkoming van de wetgeving. De afgelopen periode heeft PMT de concept-wetgeving bestudeerd en is er gewerkt aan een reactie, die op 11 februari is verstuurd. PMT is op hoofdlijnen tevreden over de concept-wetgeving, maar we hebben ook wat zorgen. Voor de komende periode liggen er daarom wat ons betreft twee belangrijke hoofdzaken op tafel. In onze reactie op de concept-wetgeving hebben we speciaal voor de volgende onderwerpen aandacht gevraagd:

De transitiefase en de kans op verlaging van de pensioenen
De transitiefase is de periode tussen de overgang van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe pensioenstelsel. Er zijn voor deze periode nog wat belangrijke onopgeloste vraagstukken waar aan gewerkt moet worden. Zo moet er voor deze overgangsfase een plan komen, want er bestaat nu nog steeds een kans dat we in de komende jaren de pensioenen van onze deelnemers moeten verlagen. PMT blijft betrokken bij het vinden van een oplossing voor dit probleem.

Voorkomen dat de verdere uitwerking van het nieuwe pensioencontract te complex wordt
Het nieuwe pensioencontract moet uitlegbaar en uitvoerbaar zijn voor PMT, tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is ook belangrijk voor onze deelnemers. Ook dient er voor PMT voldoende ruimte te zijn om keuzes te kunnen maken die passen bij de sector en onze deelnemers. Daar blijven wij ons de komende periode voor inzetten.

Meer weten over het nieuwe pensioenstelsel? Bekijk onze video’s.