Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 30 januari 2023

Het nieuwe pensioenstelsel: van wetsvoorstel naar wet

Net voor Kerst heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe pensioenregels: de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Dit is het wetsvoorstel waarin de regels voor het nieuwe pensioenstelsel staan. Behalve de huidige regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben ook PvdA, GroenLinks, SGP en Volt voor de nieuwe pensioenregels gestemd. Om ervoor te zorgen dat de wet in werking treedt, moet er nog het nodige gebeuren. Wij zetten het voor u op een rijtje.

Goedkeuring door de Eerste Kamer
De ingangsdatum van de WTP staat gepland op 1 juli 2023. Maar daarvoor moet de wet nog worden aangenomen door een meerderheid in de Eerste Kamer. De behandeling begint met 2 informatiebijeenkomsten. Daarin vinden gesprekken plaats met ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en met andere deskundigen. Vervolgens beantwoordt de minister de schriftelijke vragen van de Kamerleden. Deze tussenstappen zijn noodzakelijk om tot een zorgvuldig debat en eindoordeel te komen.

U merkt er niet meteen iets van
Neemt de Eerste Kamer de wet aan? Dan treedt die op 1 juli 2023 in werking. Dat betekent niet meteen dat u daar wat van merkt. Eerst moeten werkgevers– en werknemersorganisaties bijvoorbeeld een nieuwe pensioenregeling afspreken. PMT wil de nieuwe regeling uiterlijk 1 januari 2026 invoeren. Wij houden u voor die tijd uiteraard op de hoogte van de voortgang.

Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel