Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 19 april 2023

Gezamenlijk statement over olieprojecten in Oeganda en Tanzania

Vandaag heeft MN namens PMT samen met een aantal andere Nederlandse institutionele beleggers een verklaring afgegeven over twee olieprojecten van TotalEnergies in Oeganda en Tanzania. De beleggers (MN namens PMT, A.S.R., Achmea Investment Management, Van Lanschot Kempen, NN Group en PGGM) spreken hun zorgen uit over de mogelijke negatieve gevolgen van deze projecten voor de lokale bevolking en natuur.

Zorgen geuit
In 2006 werd olie ontdekt in het Albertmeer bekken in Oeganda. De Oegandese regering stemde vervolgens in met de ontwikkeling van twee upstream-projecten: het Tilenga project en het het East African Crude Oil Pipeline Project (EACOP). EACOP betreft een grensoverschrijdend ondergrondse pijpleiding van Kabaale in Oeganda naar een haven in Tanga, Tanzania. Vanaf de exploratiefase hebben veel belanghebbenden hun zorgen geuit rond deze twee projecten.

Negatieve gevolgen voor mens en milieu
Als betrokken investeerders wil de groep meer inzicht verkrijgen in negatieve gevolgen voor mens en milieu. Daarom zal de groep samen met lokale deskundigen de impact op het klimaat, biodiversiteit en mensenrechten van deze twee olieprojecten evalueren. De investeerders zullen vervolgens bespreken of ze een realistisch veranderingspotentieel zien, en zullen beslissen of ze samen of individueel met TotalEnergies in gesprek blijven over deze olieprojecten, of overgaan tot individuele escalatie.