Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 27 mei 2024

Dynamisch jaar voor PMT: jaarverslag 2023

2023 was het jaar dat voor PMT in het teken stond van grote veranderingen. Veranderingen om de beloftes die PMT doet aan haar (ex-)deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers waar te kunnen blijven maken. En verandering vraagt inzet en investeren; menskracht én financieel.

Het nieuwe pensioenstelsel
Er is hard gewerkt aan het pensioen voor de toekomst. De sociale partners in de sector Metaal & techniek zijn intensief ondersteund bij het vormgeven van de nieuwe pensioenregeling die moet gaan gelden onder de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp).

PMT organiseerde kennissessies, maakte verkennende berekeningen en zorgde voor aanvullende informatie waar nodig. Specifieke aandacht was er voor het evenwichtig verdelen van het pensioenvermogen bij invaren. Deze intensieve samenwerking met de sociale partners heeft in december geleid tot overeenstemming op hoofdlijnen over de nieuwe pensioenregeling. Deze hoofdlijnen worden in 2024 nader uitgewerkt.

Belangrijke stappen
Nu én in de toekomst wil PMT haar (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden een goed pensioen bieden. In juni 2024 worden de pensioenen opnieuw verhoogd, nu met 3,2%. Inclusief de eerdere indexatie komt de verhoging uit op 8,69% vanaf 1 oktober 2022. Bij de besluitvorming over indexatie is er een afweging gemaakt tussen de belangrijke wens van het bestuur om de pensioenen voor iedereen te verhogen en tegelijkertijd de kans op verlaging in de toekomst te minimaliseren.

Nieuwsgierig naar de volledige jaarverslagen? 
- Algemeen Jaarverslag 2023
- Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2023
- Verantwoordingsorgaan Jaarverslag 2023
- Persbericht: Jaarverslag 2023 'Een dynamisch jaar voor PMT'