Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 20 juli 2023

Dekkingsgraad stijgt naar 109,5%, nu volle kracht vooruit

In het tweede kwartaal van 2023 is de actuele dekkingsgraad van PMT gestegen van 107,5% naar 109,5%. De stijging is het gevolg van een licht toegenomen rente en een positief rendement op de returnportefeuille. Het vermogen van PMT is toegenomen met ca. € 1,1 miljard tot € 78,2 miljard.

“We kijken terug op een spannende periode waarin voor- en tegenstanders van de Wet toekomst pensioenen ruim de gelegenheid hebben gekregen zich te laten horen en kritische vragen te stellen. Er is veel tijd besteed aan de beantwoording daarvan. Ook onze deelnemers en werkgevers hadden vragen, met name over wat de gevolgen voor hen zijn na de overstap naar het nieuwe stelsel in 2026. Blijft de premie gelijk, blijft mijn pensioenuitkering wel hetzelfde? We hebben niet iedereen gerust kunnen stellen, we hebben tenslotte geen glazen bol. Wat we wel beloven is dat wij er alles aan doen om de premie en de pensioenuitkeringen zo stabiel mogelijk te houden”, aldus de voorzitters Terry Troost en Eunice Bronswijk.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter: “We zijn opgelucht dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wtp en hopen dat de val van het Kabinet er niet toe leidt dat de verdere uitwerking in lagere regelgeving vertraging oploopt. We moeten en willen volle kracht vooruit.”


Belangrijkste kerncijfers tweede kwartaal 2023

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2023 108,5%
  • Actuele dekkingsgraad per 30 juni 2023 109,5%
  • Een rendement van 2,2% op de returnportefeuille
  • Een rendement van -0,7% op de matchingportefeuille
  • Vermogen toegenomen met ca. € 1,1 miljard tot € 78,2 miljard
  • Beleggingsrendement tweede kwartaal 2023: 1,0%


Toelichting kerncijfers tweede kwartaal 2023
De actuele dekkingsgraad van PMT steeg in het tweede kwartaal van 2023 van 107,5% tot 109,5%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 108,7% naar 108,5%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken.

Het belegd vermogen steeg in het tweede kwartaal. Door de licht gestegen rente behaalde de matchingportefeuille een negatief rendement van -0,7%. De risicodragende returnportefeuille behaalde een positief rendement van 2,2%. Hierbij kende onroerend goed met een rendement van -2,2% het laagste rendement. Aandelen behaalden een rendement van 3,9%. Tot slot behaalden hoogrentende waarden een rendement van 1,6%. Het totaalrendement van de gehele portefeuille over het tweede kwartaal is positief: 1,0%.

Het totale vermogen van het fonds nam in het tweede kwartaal van 2023 toe van € 77,1 miljard tot € 78,2 miljard. De verplichtingen namen in waarde af van € 71,8 naar € 71,5 miljard.

Kerncijfers tweede kwartaal 2023