Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 20 april 2023

Dekkingsgraad stijgt naar 107,5%

In het eerste kwartaal van 2023 is de dekkingsgraad van PMT licht gestegen van 106,8% eind 2022 naar 107,5%. Ondanks dat de rente licht is gedaald is er een positief rendement van 2,1% op de return- en matchingportefeuille. Het vermogen van PMT is toegenomen met ca. € 1,7 miljard tot € 77,1 miljard.

Het eerste kwartaal was de rente redelijk stabiel. Begin van het jaar daalde de rente en inmiddels stijgt de rente weer licht. Pensioenen zijn en blijven ook in de toekomst afhankelijk van de rente. Onze pensioenverplichtingen (de pensioenen die we in de toekomst moeten uitkeren) berekenen we op dit moment, volgens de huidige regels, met een lage rente. Hoe lager de rente, hoe meer geld we in kas moeten hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. De verplichtingen zijn op dit moment  € 71,8 miljard.

Wat minder stabiel is, is de zekerheid van de timing van de behandeling van de wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer, alhoewel de meerderheid van de Eerste Kamer vorige week heeft besloten om de behandeling in principe in mei af te ronden. De wet is al grondig doorgenomen in de Tweede Kamer en PMT hoopt dat de eerder genoemde streefdatum van behandeling in de Eerste Kamer wordt gehaald.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT:” We vinden het natuurlijk belangrijk dat de wet er niet zomaar doorheen gejast wordt en alle vragen die er na deze uitgebreide behandeling nog waren of zijn, worden beantwoord. Daar zijn we allemaal bij gebaat. Maar het is wel van groot belang dat pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties snel duidelijkheid hebben en dat betekent dat de behandeling van de wet niet te lang uitgesteld moet worden. Dat is belangrijk voor de voortgang in de voorbereidingen van systemen en voor de (transitie)communicatie richting deelnemers. “

Belangrijkste kerncijfers eerste kwartaal 2023

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2023 108,7%.
  • Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2023 107,5%
  • Een rendement van 2,1% op zowel de matching- als returnportefeuille
  • Vermogen toegenomen met ca. € 1,7 miljard tot € 77,1 miljard
  • Pensioenverplichtingen afgelopen kwartaal met ca. € 1,2 miljard gestegen tot € 71,8 miljard.
  • Beleggingsrendement eerste kwartaal 2023: 2,1%


Toelichting kerncijfers eerste kwartaal 2023
De actuele dekkingsgraad van PMT steeg in het eerste kwartaal van 2023 van 106,8% tot 107,5%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 108,1% naar 108,7%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken.

Het belegd vermogen steeg in het eerste kwartaal. Door de licht gedaalde rente behaalde de matchingportefeuille een positief rendement van 2,1%. De risicodragende returnportefeuille behaalde ook een positief rendement behaalde van 2,1%. Hierbij kende onroerend goed met een rendement van -0,7% het laagste rendement. Aandelen behaalden een rendement van 2.9%. Tot slot behaalden hoogrentende waarden een rendement van 2,2%. Het rendement over heel het eerste kwartaal is positief: 2,1%.

Het totale vermogen van het fonds nam in het eerste kwartaal van 2023 toe van € 75,4 miljard tot € 77,1 miljard. De verplichtingen namen in waarde toe van € 70,6 naar € 71,8 miljard.

Kerncijfers eerste kwartaal 2023