Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 18 april 2024

Dekkingsgraad stijgt in eerste kwartaal van 2024 naar 107,1%

In het eerste kwartaal van 2024 is de dekkingsgraad van PMT gestegen van 105,5% eind 2023 naar 107,1% als gevolg van een positief rendement op de returnportefeuille. Het vermogen van PMT is gestegen naar € 84,5 miljard. Daar tegenover staat ook een stijging van de pensioenverplichtingen naar € 78,9 miljard.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter: 'We zien een lichte stijging van de dekkingsgraad en dat is toch fijn nieuws op weg naar het nieuwe stelsel. We werken nog steeds op volle kracht aan de voorbereiding op de overstap. Inmiddels hebben we het transitieplan WTP van onze sociale partners ontvangen. Het officiële verzoek om de opdracht te aanvaarden zal na de achterbanraadpleging aan ons gedaan worden. We gaan nu intern toetsen of het plan uitvoerbaar, uitlegbaar, evenwichtig en financieel goed onderbouwd is.'

Belangrijkste kerncijfers eerste kwartaal 2024

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2024 109,6%
  • Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2024 107,1%
  • Neutraal rendement op de matchingportefeuille: 0,0%
  • Positief rendement op de returnportefeuille: 3,6%
  • Vermogen toegenomen met ca. € 1,7 miljard tot € 84,5 miljard
  • Pensioenverplichtingen afgelopen kwartaal met ca. € 0,5 miljard gestegen tot € 78,9 miljard
  • Beleggingsrendement eerste kwartaal 2024: 2,0%

Toelichting kerncijfers eerste kwartaal 2024

De actuele dekkingsgraad van PMT steeg in het eerste kwartaal van 2024 van 105,5% tot 107,1%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 109,8% naar 109,6%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken.

Het belegd vermogen steeg in het eerste kwartaal. Ondanks een lichte rentestijging, behaalde de matchingportefeuille een rendement van 0,0%. De risicodragende returnportefeuille behaalde een positief rendement van 3,6%. Hierbij kende onroerend goed met een rendement van -1,7% het laagste rendement. Aandelen behaalden een rendement van 6,5%. Tot slot behaalden hoogrentende waarden een rendement van 1,1%. Het rendement over heel het eerste kwartaal is positief: 2,0%.

Het totale vermogen van het fonds nam in het eerste kwartaal van 2024 toe van € 82,8 miljard tot € 84,5 miljard. De verplichtingen namen in waarde toe van € 78,4 naar € 78,9 miljard.

Kerncijfers eerste kwartaal 2024

* De resultaten per asset categorie worden weergegeven inclusief de resultaten van valuta-afdekking. Onder meer door afronding zijn cijfers niet (altijd) optelbaar.