Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 19 oktober 2023

Dekkingsgraad stijgt in derde kwartaal van 2023 naar 114,3%

In het derde kwartaal van 2023 is de dekkingsgraad van PMT gestegen van 109,5% in het tweede kwartaal naar 114,3%. De stijging is het gevolg van een sterk toegenomen rente. Het totale vermogen van het fonds nam in het derde kwartaal van 2023 af van € 78,2 miljard tot € 74,2 miljard. De verplichtingen namen in waarde af van € 71,5 naar € 64,9 miljard. Met het stijgen van de dekkingsgraad neemt de roep om indexatie toe. Het bestuur van PMT neemt hierover in november een besluit.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT: “Ik begrijp de roep om indexatie heel goed. De inflatie is historisch hoog en onze deelnemers zien een dekkingsgraad bij PMT van boven de 110%. Dat kan verwachtingen scheppen. We zijn hier als bestuur over in gesprek en nemen in november van dit jaar een besluit. Bij dit besluit hebben we uiteraard ook oog voor een goede overgang naar het nieuwe stelsel, waarbij we rekening houden met de belangen van alle deelnemers.”

Belangrijkste kerncijfers derde kwartaal 2023

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2023 109,3%
  • Actuele dekkingsgraad per 30 september 2023 114,3%
  • Een rendement van -0,6 % op de returnportefeuille
  • Een rendement van -11,6% op de matchingportefeuille
  • Vermogen afgenomen met ca. € 4,0 miljard tot € 74,2 miljard
  • Pensioenverplichtingen afgenomen met ca. € 6,6 miljard tot € 64,9 miljard
  • Beleggingsrendement derde kwartaal 2023: -5,4%
  • Beleggingsrendement 2023: -2,5%

Toelichting kerncijfers derde kwartaal 2023

De actuele dekkingsgraad van PMT steeg in het derde kwartaal van 2023 van 109,5% tot 114,3%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 108,5% naar 109,3%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken.

Het belegd vermogen daalde in het derde kwartaal. Door de sterk gestegen rente behaalde de matchingportefeuille een negatief rendement van -11,6%. De risicodragende returnportefeuille behaalde een negatief rendement van -0,6%. Hierbij kenden aandelen met een rendement van -0,7% het laagste rendement. Onroerend goed behaalde een rendement van -0,6%. Tot slot behaalden hoogrentende waarden een rendement van -0,5%. Het totaalrendement van de gehele portefeuille over het derde kwartaal is daarmee negatief: -5,4%.

Kerncijfers derde kwartaal 2023

Kerncijfers derde kwartaal 2023