Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 22 juli 2021

Dekkingsgraad boven de 100% maar PMT juicht niet

In het tweede kwartaal van 2021 is de dekkingsgraad verder gestegen van 98,8% naar 101,5%. Dit komt met name door de positieve rendementen in de returnportefeuille, voornamelijk aandelen. Aandelen behaalden in het tweede kwartaal een positief rendement van 7,3%. Ook onroerend goed (5,8%) en hoogrentende beleggingen (2,6%) kenden een positief rendement. Het beleggingsrendement was in het tweede kwartaal van 2021 3,4%.

“We zien net als in het eerste kwartaal weer een kleine stap voorwaarts in het herstel. Het is fijn dat de dekkingsgraad net boven de 100% is, maar het is zeker nog geen tijd om te juichen”, aldus Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT. “Er is afgesproken dat we in 2021 en 2022 de pensioenen niet hoeven te verlagen bij een dekkingsgraad boven 90%. Of bij PMT de pensioenen verlaagd moeten worden, weten we pas begin 2022 als de stand van 31 december 2021 bekend is.”

Belangrijkste kerncijfers tweede kwartaal 2021

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2021 95,6%
  • Actuele dekkingsgraad per 30 juni 2021 101,5%
  • Positief rendement op de matchingportefeuille door lichte daling van de rente
  • Positieve rendementen op alle onderdelen van de returnportefeuille
  • Vermogen toegenomen met ca. € 3,5 miljard tot € 96,6 miljard
  • Pensioenverplichtingen toegenomen met ca. € 0,9 miljard tot € 95,2 miljard
  • Beleggingsrendement tweede kwartaal 2021: 3,4%
  • Beleggingsrendement 2021: -1,5%

Toelichting kerncijfers tweede kwartaal 2021
De actuele dekkingsgraad van PMT op UFR-basis steeg in het tweede kwartaal van 98,8% tot 101,5%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 92,5% naar 95,6%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken.

De marktrente daalde in het tweede kwartaal, waardoor de verplichtingen in waarde stegen. Het belegd vermogen steeg ook, met name door positieve rendementen binnen de risicodragende returnportefeuille. Aandelen behaalden in het tweede kwartaal een positief rendement van 7,3%. Ook onroerend goed (5,8%) en hoogrentende beleggingen (2,6%) kenden een positief rendement. De matchingportefeuille behaalde een positief resultaat van 0,4%. Dit komt door de waardestijging van vastrentende beleggingen als gevolg van een dalende marktrente. Het totaal beleggingsrendement over het tweede kwartaal van 2021 kwam daarmee uit op 3,4%. Het totale vermogen van het fonds nam in het tweede kwartaal van 2021 toe van € 93,1 miljard tot € 96,6 miljard. De verplichtingen namen ook in waarde toe van € 94,3 miljard tot € 95,2 miljard.

Kerncijfers tweede kwartaal 2021

*De resultaten per assetcategorie worden weergegeven inclusief de resultaten van valuta-afdekking. Onder meer door afronding zijn cijfers niet (altijd) optelbaar.