Gepubliceerd op 27 juli 2020

Contract excedentregeling verlengd met 2 jaar

Veel bedrijven in onze sector bouwen bij PMT pensioen op voor werknemers van wie het salaris boven de salarisgrens van de verplichte basisregeling uitkomt. Dit heet de excedentregeling en is een aanvullende regeling die u als werkgever vrijwillig afsluit bij PMT. De excedentregeling is bedoeld voor het pensioengevend salaris tussen € 78.348,- en € 110.111,- per jaar (cijfers 2020).

De meeste contracten voor deze excedentregeling lopen eind 2020 af. Deze worden normaliter voor een periode van 5 jaar verlengd. Het bestuur van PMT heeft in overleg met de Vakraad besloten om de contracten eenmalig met 2 jaar te verlengen. Dit komt omdat de basisregeling van PMT een looptijd heeft tot eind 2022. Doordat we nu het contract van de excedentregeling met 2 jaar verlengen, wordt de looptijd van de basisregeling en excedentregeling gelijk.

PMT is met de Vakraad in gesprek over de hoogte van de premie en de opbouw voor 2021 en 2022. Deze cijfers worden naar verwachting eind september bekend. Wilt u na bekendmaking uw contract opzeggen? Wij geven u daarvoor tot 1 november 2020 de tijd, in plaats van de gebruikelijke opzegtermijn tot 1 oktober.

Wij houden u via onze website op de hoogte en wij informeren u  persoonlijk zodra de premies en opbouw bekend zijn.