Gepubliceerd op 17 december 2020

CO2-voetafdruk PMT verder gedaald

De CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille van PMT is in verhouding tot de carbon footprint van vorig jaar flink gedaald. De daling wordt verklaard door een relatief grote waardestijging van de aandelen eind 2019. Ten opzichte van de standaard benchmark scoort PMT ook goed: de uitstoot-intensiteit (kgCO2e) per 100 geïnvesteerde euro’s voor de gehele portefeuille komt eind 2019 uit op 14.7, tegenover 15.3 van de benchmark. PMT is eind 2018 overgegaan op een nieuwe aandelenstrategie waarbij alleen bedrijven worden geselecteerd die bovengemiddeld scoren op ESG-vlak. Deze keuze heeft een duidelijk positieve invloed op de carbon footprint van het fonds. Inmiddels is de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille van PMT ten opzichte van 2015 al met bijna 30% gedaald.

19.7%

4.4%

Minder uitstoot-intensief dan in december 2018.

Minder uitstoot-intensief dan de benchmark. Tegenover +7.6% in december 2018.

 

Hartwig Liersch, directeur Beleggingen van PMT: “PMT wil actief bijdragen aan het inzichtelijk maken en verminderen van de klimaatrisico’s. We hebben daarom in 2015 de Montréal Pledge (het ‘Parijsakkoord’) ondertekend. We meten en publiceren we jaarlijks de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille. Dit maakt deel uit van ons klimaatbeleid. Met de uitkomsten gaan we het gesprek aan met bedrijven over het verminderen van hun uitstoot of kunnen we andere maatregelen nemen.”

 

Resultaten CO2-voetafdruk

  Portefeuille Benchmark Verschil

Totale Emission Exposure Scope 1 en 2 (tCO2e)

3,032,751

3,173,884

-141,133

CO2e publicerende bedrijven

54.7%

51.5%

3.2%

Uitstoot (kgCO2e) per 100 geïnvesteerde Euro’s

14.7

15.3

-4.4%


Doelstellingen verminderen CO2-voetafdruk
PMT heeft inmiddels ook concrete CO2-reductiedoelstellingen geformuleerd. Per sector waarin PMT belegt, wordt gekeken welke uitstootvermindering nodig is om de opwarming van de aarde (ruim) onder de twee graden te houden. Op basis hiervan zijn er per sector reductiedoelstellingen geformuleerd. Daarmee kan PMT in kaart brengen of de bedrijven waarin wordt belegd een voldoende grote bijdrage leveren aan de reductie van CO2 uitstoot, welke plannen ze hebben om dit verder omlaag te brengen en welke maatregelen PMT kan nemen om dit te stimuleren.