Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 21 december 2022

Aandacht voor het behoud van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen

Eerder deze maand vond de COP15 plaats, de 15e biodiversiteitstop van de Verenigde Naties. Op deze top bespraken de VN-lidstaten de wereldwijde aanpak van biodiversiteitsverlies, natuurbescherming en toegang tot natuurlijke hulpbronnen. De landen bereikten een akkoord over een pakket maatregelen voor het beschermen van ecosystemen en dier- en plantensoorten wereldwijd.

In 2030 moet in elk geval 30 procent van al het land en water een beschermde status hebben – een belangrijke mijlpaal voor het behoud van biodiversiteit. Ook zal vanuit overheden druk komen op bedrijven om biodiversiteitsrisico’s in kaart te brengen.

PMT neemt actie
PMT heeft investeringen in verschillende sectoren waar biodiversiteit een rol speelt, en vindt het daarom belangrijk om de risico’s van biodiversiteitsverlies in beeld te brengen en waar mogelijk te sturen op biodiversiteitsherstel. Samen met 150 andere financiële instellingen ondertekende PMT het COP15 Statement waarin we toezeggen bij te dragen aan de uitwerking van het akkoord dat is gesloten op de biodiversiteitstop.

PMT brengt biodiversiteitsrisico’s in zijn portefeuille in kaart, en voert gesprekken met bedrijven over hun impact op biodiversiteit. PMT gaat het belang van het onderwerp benadrukken tijdens aandeelhoudersvergaderingen in 2023, en kijkt uit naar verdere samenwerking binnen het samenwerkingsverband NatureAction100.

Link tussen de energietransitie en biodiversiteit
Er gaat veel aandacht uit naar klimaatverandering en de energietransitie. In de komende jaren zal PMT steeds meer investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals wind op zee. PMT vindt dat de energietransitie niet ten koste mag gaan van biodiversiteit.

Samen met negen andere financiële instellingen, Stichting de Noordzee en Natuur & Milieu roept PMT daarom het Nederlandse kabinet in een open brief op om natuurversterkend en -beschermend bouwen via tenders de minimale standaard te maken voor álle toekomstige windparken op de Noordzee.