Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 22 mei 2024

5 vragen over de rol van onze sociale partners

De overstap naar de nieuwe pensioenregels bereiden we samen met de werknemers- en werkgeversorganisaties van de sector Metaal en Techniek voor. Dit zijn de sociale partners. Maar wat is hun rol in de overstap? En wie zijn ze eigenlijk? We beantwoorden 5 vragen over sociale partners.

1. Wie zijn de sociale partners?
De sociale partners zijn organisaties van werkgevers en werknemers, zoals vakbonden en werkgeversverenigingen, die samenwerken om arbeidsvoorwaarden inclusief pensioen voor de sector Metaal en Techniek te regelen.

2. Wat is hun rol bij de overstap naar de nieuwe pensioenregels?
Sociale partners maken afspraken over arbeidsvoorwaarden in de sector. Het pensioen bij PMT, is een belangrijke arbeidsvoorwaarde in de sector Metaal en Techniek. Sociale partners maken namens werknemers en werkgevers collectief afspraken over de inhoud van de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt. Hierbij houden zij rekening met alle belangen van de verschillende betrokkenen bij de pensioenregeling Alle afspraken over de nieuwe pensioenregels zetten zij in het transitieplan. Dat ronden zij binnenkort af. Als het definitieve plan klaar is, plaatsen we dat op onze website.

3. Hoe raken de afspraken van de sociale partners uw pensioen?
De vakbonden onderhandelen met de werkgeversorganisaties over een collectieve pensioenregeling voor de sector Metaal en Techniek. Als u in dienst bent van een bedrijf dat binnen de sector van de Metaal en Techniek valt zijn de afspraken van de sociale partners ook op uw pensioen van toepassing

4. Welke rol hebben de sociale partners bij het invullen van de nieuwe pensioenregels?
De sociale partners leggen de afspraken die zij samen maken over de nieuwe pensioenregels schriftelijk vast in een transitieplan. Het pensioenfonds kijkt aan de hand van dit transitieplan in hoeverre de nieuwe afspraken uitvoerbaar zijn. Voor de overstap naar de nieuwe pensioenregels werken de sociale partners en het pensioenfonds dus nauw samen. De sociale partners zijn ook vertegenwoordigd in het bestuur van PMT.

5. Wilt u meer weten over onze sociale partners?
Op Sociale partners vindt u een overzicht van al onze sociale partners. U vindt daar ook links naar hun websites. Daar leggen ze zelf uitgebreid uit wie ze zijn en wat zij voor u kunnen doen. Of kijk op de website van de Stichting Vakraad Metaal en Techniek.