Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Rendement en resultaat

Bij PMT krijgt u uw inleg dubbel en dwars terug. Als we de premie op een spaarrekening zouden zetten, levert dat niet voldoende op om iedereen zolang hij of zij leeft van een pensioen te kunnen voorzien. Daarom beleggen we het premiegeld, om rendement te krijgen. Wat levert dat beleggen op? Zowel financieel als maatschappelijk?

Rendement

PMT wil nu en in de toekomst pensioenen kunnen uitkeren. Elk jaar wordt vastgesteld welk bedrag we daarvoor in kas moeten hebben. Daarnaast willen we een stukje extra rendement behalen: ‘overrendement’. Het overrendement is nodig voor eventueel herstel van de dekkingsgraad en voor de wettelijk vereiste buffer. Wanneer de financiële positie van PMT verder verbetert, wordt het overrendement ingezet voor de indexatie van de pensioenen. PMT wil ieder jaar gemiddeld 1,5% overrendement behalen. In het jaarverslag rapporteren we elk jaar of dat is gelukt.

Resultaten

Naast financieel rendement bereikt PMT meer met haar beleggingsbeleid. Bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille verminderen of het bereiken van positieve impact door het doen van beleggingen die niet alleen een goed financieel rendement opleveren, maar ook een positief maatschappelijk rendement Deze goede resultaten blijken ook uit diverse onafhankelijke onderzoeken naar het verantwoord beleggingsbeleid.

Evaluatie van de prestaties

PMT heeft met pensioenuitvoerder MN de afspraak dat zij op maand- en kwartaalbasis aan PMT rapporteert. De interne en externe managers rapporteren aan de fiduciair manager. Deze input is verwerkt in de rapportages aan PMT. Naast de reguliere rapportages vinden tussentijdse portefeuille-evaluaties plaats. We hebben in ons product evaluatiebeleid vastgelegd dat we minimaal elke 3 jaar bekijken of de portefeuille nog voldoet aan de eisen uit ons strategisch beleggingskader. Ook is ons manager selectie beleid en beheer erop gericht om vermogensbeheerders te selecteren met een profiel dat aansluit bij de doelstelling van het mandaat. Dat is inclusief onderwerpen als track record en beloningsstructuur. In de rapportages en evaluaties staan langjarige prestaties centraal.