Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Kosten en risico's

Bij de beleggingen zoeken we naar de balans tussen het rendement, de kosten en de te lopen risico’s. We vragen onszelf steeds af: is een belegging het waard om een hoger risico te lopen en daar ook hogere kosten voor te betalen? Daarbij streven we natuurlijk naar zo laag mogelijke kosten.

Kosten

De totale beheerkosten van het vermogensbeheer bedroegen in 2022 circa 0,38% van het gemiddeld beheerd vermogen. Deze kosten bestaan uit de volgende delen:

  • Reguliere (vaste) beheerkosten (0,28%)
  • Ingehouden vergoedingen voor rendement boven vooraf afgesproken resultaat (0,02%)
  • Transactiekosten (0,08%)

De beheerkosten omvatten de kosten van zowel de beleggingen in eigen bezit als het vermogen in beleggingsfondsen.

PMT houdt toezicht op de kosten die fiduciair manager en de onderliggende vermogensbeheerders maken via periodieke kostenrapportages. Op jaarbasis rapporteert MN de vermogensbeheer- en transactiekosten van de portefeuille aan PMT.

Risico’s

We beperken de financiële en niet-financiële risico’s door beleggingen te spreiden. Door in verschillende beleggingscategorieën, regio’s en sectoren te beleggen. Bovendien wordt het risico beperkt door het beheer van de beleggingsportefeuille onder te brengen bij verschillende gespecialiseerde externe beleggers (vermogensbeheerders).

De volgende soorten risico’s zijn van invloed op ons vermogen:

  • Renterisico
  • Aandelen- en vastgoedrisico
  • Valutarisico
  • Kredietrisico
  • Liquiditeitsrisico