Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Hoe bepalen we het beleggingsbeleid?

Dat doen we door een beleggingskader op te stellen. We noemen dat het strategisch beleggingskader en dat maken we voor meerdere jaren. Het is de basis voor de manier waarop we beleggen. Denk aan beleggingsplannen, beleidsdocumenten, strategiedocumenten, maar ook wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel. Elke 5 jaar (of eerder als dat nodig is) wordt er een strategisch beleggingsbeleid opgesteld. Dit document geeft aan hoe er de komende 5 jaar belegd wordt op basis van de economische vooruitzichten en de financiële positie van PMT. Dit noemen we ook wel de middellange termijn beleggen.

Strategisch beleggingskader 2023-2025
Strategic Investment Framework 2023-2025

Wie houdt er toezicht? 

Beleggen is niet zonder risico’s. Daarom is het belangrijk dat er voldoende toezicht is. Dit is op meerdere manieren geregeld. De Commissie Beleggingen maakt het beleid, het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Zij leggen ieder jaar verantwoording af aan de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan. De toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden vervolgens toezicht op PMT.

De uitvoering van het beleggingsbeleid kunt u lezen in onze jaarverslagen.

Hoe gaan we om met de kosten? 

Bij de beleggingen zoeken we naar een goede balans tussen het rendement, de kosten en de risico’s. We vragen onszelf steeds af: is een belegging het waard om een hoger risico te lopen en daar ook hogere kosten voor te betalen? Daarbij streven we natuurlijk naar zo laag mogelijke kosten. In 2022 lagen de kosten voor het beleggen op 0,38% van het vermogen.

Waar beleggen we wel in?

De beleggingen die we doen spreiden we over verschillende beleggingscategorieën, in verschillende landen en sectoren, om de risico’s te verlagen. We houden altijd rekening met de gevolgen op het milieu en onze maatschappij. 

Meer over onze beleggingen

Waarin beleggen we niet?

We beleggen altijd zo verantwoord mogelijk. Dit betekent dat we niet beleggen in bedrijven die bij de productie van omstreden wapens, vuurwapens voor burgers, tabak, bont of pornografie betrokken zijn. Waar we nog meer niet in beleggen.

Waar maken we ons hard voor?

We vinden het belangrijk dat het verantwoord beleggingsbeleid past bij uw mening. Daarom vragen wij regelmatig aan een gedeelte van onze deelnemers wat zij belangrijk vinden. Zo doen we dat.