Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

In de praktijk

PMT zorgt voor een betaalbaar, duurzaam en waardevast pensioen voor alle deelnemers in de sector Metaal en Techniek. PMT zet daarbij niet alleen in op een goed rendement, maar ook in op duurzaamheid en leefbaarheid. Daarmee nemen we verantwoordelijkheid voor de wereld waarin onze deelnemers hun pensioen opbouwen en ontvangen. We doen dat door te investeren in initiatieven die daaraan bijdragen en door samen te werken andere maatschappelijk betrokken partijen. Daarbij betrekken we ook regelmatig onze deelnemers en pensioengerechtigden, bijvoorbeeld via het PMT Online Panel.

Initiatieven op een rij

Voor een betere wereld:

  • PMT investeert steeds vaker in kwalitatief goede, betaalbare huurwoningen in het middelhoge huursegment.
  • PMT heeft geïnvesteerd in schone energie via het SUSI Renewable Energy Fund II. SUSI richt zich op beleggingen in de infrastructuur voor schone energie, energie-efficiency, energieopslag en distributiecapaciteit.
  • PMT heeft € 75 miljoen geïnvesteerd in een venture/growth capital fonds van Innovation Industries. Dit fonds richt zich op het verstrekken van kapitaal aan Nederlandse startups en ondernemingen die op zoek zijn naar groeikapitaal.
  • PMT ondersteunt het Platform Living Wage Financials: een samenwerkingsverband van investeerders dat erop gericht is de norm van een leefbaar loon wereldwijd te stimuleren.

Meer initiatieven

  • PMT zet zich samen met uitvoerder MN en andere institutionele investeerders in voor een verantwoorde manier van kobaltwinning (grondstof voor mobiele telefoons) en voor het uitbannen van kinderarbeid.
  • PMT hecht veel waarde aan een schone omgeving. Inmiddels hebben we meer dan 1250 bestaande woningen in onze portefeuille verduurzaamd naar een groen energielabel.
  • PMT draagt actief bij aan het inzichtelijk maken en beperken van de klimaatrisico’s. Naast risico’s zijn er ook investeringskansen. Dat is bijvoorbeeld investeren in een infrastructuur die past bij de energietransitie
  • CO2-uitstoot is een kwart gedaald vergeleken met 2015 (zie Verantwoord beleggen jaarverslag).