Gepubliceerd op 25 juni 2020

Pensioenakkoord belangrijke stap verder

PMT is verheugd dat het kabinet en sociale partners zijn gekomen tot een uitgewerkt pensioenakkoord. Een pensioenakkoord waarin de elementen en waarden die belangrijk zijn voor onze deelnemers zijn behouden. Verplichtstelling van deelname aan pensioen, risicodeling binnen en tussen generaties, solidariteit, het dempen van schokken en collectief beleggen. Het begint met ‘samen doen’, want dat levert uiteindelijk voor deelnemers het beste resultaat op.

Uiteraard moet het uitgewerkte akkoord de komende tijd omgezet gaan worden in wetgeving en zal PMT binnen de kaders van de wetgeving nog keuzes moeten maken. Hierbij zijn communicatie en uitvoerbaarheid belangrijke aandachtspunten. Een ander belangrijk punt van zorg en aandacht is de invulling van de overgangsperiode naar het nieuwe stelsel, onder andere in verband met de onzekerheid over mogelijke verlagingen van de pensioenen.

In juni gaf Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT, al een interview aan het Algemeen Dagblad over het nieuwe pensioenakkoord. Hierin vertelt hij dat zijn eerste indruk over het pensioenakkoord goed is.
 
Lees het volledige interview met Jos Brocken in het AD (pdf)

Waarom is er een nieuw pensioenstelsel nodig en wat betekent het voor u?
Het pensioen in Nederland is goed geregeld. Bijna nergens ter wereld is de armoede onder ouderen zo laag als bij ons. Dat komt omdat verreweg de meeste werkenden in Nederland verplicht en collectief sparen voor pensioen. Hierbij worden kosten en risico’s samen gedeeld. Toch is een verandering van ons pensioensysteem nodig. De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo, waarbij meer mensen ZZP-er zijn geworden of flexibele contracten hebben. Daarnaast hebben we te maken met economische onzekerheid.

De voor ons belangrijkste elementen uit het oude pensioenstelsel zijn overeind gebleven. Zoals de verplichtstelling, solidariteit en het delen van risico’s. Solidariteit en het delen van risico’s zijn nodig om deelnemers enige zekerheid en houvast te bieden, bijvoorbeeld bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. De verplichtstelling zorgt ervoor dat pensioen geen concurrerende arbeidsvoorwaarde is tussen werkgevers in één sector. Hierdoor bouwt het overgrote deel van de werknemers een pensioen op.

In het nieuwe akkoord verdwijnt de rekenrente en bestaat er geen dekkingsgraad meer. Er is straks sprake van een premieregeling waarbij iedereen zijn eigen vermogen opbouwt. Pensioen regelen we nog steeds samen. Werkgevers en werknemers zetten samen geld opzij voor pensioen. Jong en oud ontvangen pensioen waar ze zelf voor betaald hebben.

Het nieuwe pensioen
De nieuwe regels zorgen er straks voor dat pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat en het eerder omlaag gaat als het economisch slechter gaat. Je pensioen beweegt dus mee met de economie. Ook wordt pensioen eerlijker: jong en oud krijgen het pensioen waarvoor ze - samen met hun werkgever - inleggen.

Wat betekenen de nieuwe regels voor u?
Zoals het er nu naar uitziet zal het pensioenakkoord worden besproken in de Tweede Kamer. Dan volgt het wetgevingstraject, dat zeker nog een jaar tijd vergt. Pensioenfondsen, en dus ook wij, gaan het akkoord nader bestuderen en kijken wat dit betekent voor onder andere de uitvoering en de communicatie. Uiterlijk januari 2026 zal het nieuwe stelsel in werking treden. Op dit moment verandert er voor u nog niets.

Hoe nu verder?
Nu de sociale partners hebben ingestemd, volgt er een lange weg naar wet- en regelgeving in de politiek. PMT zal goed blijven opletten en invloed proberen uit te oefenen om de uitvoerbaarheid van de pensioenafspraken te bewaken en ook beleidsruimte te behouden om zaken te kunnen regelen die passen bij onze deelnemers van PMT.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en wat het nieuwe pensioenstelsel gaat betekenen voor uw pensioen!

Bijgewerkt op 6 juli 2020