Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

De energietransitie: waar staan we nu?

Als grote belegger zijn we betrokken bij de bedrijven waarin we investeren. Zo kunnen we bedrijven stimuleren om verantwoord(er) te ondernemen. Dit doen we door in gesprek te gaan met bedrijven, te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en waar nodig juridische procedures te starten. We gebruiken onze invloed om bedrijven waarin we beleggen te verduurzamen op het gebied van mens, milieu en ondernemingsbestuur. We meten en beoordelen de voortgang bij bedrijven waarmee we in gesprek zijn. We houden hierbij ook in de gaten in welke mate bedrijven openstaan voor onze inbreng en of ze daar iets mee doen. Wil een bedrijf niet naar ons luisteren, dan kunnen we besluiten onze aandelen te verkopen.

In gesprek over de energietransitie

PMT werkt toe naar ‘net zero’ uitstoot per 2050. Met dialoog en de inzet van drukmiddelen zet PMT haar invloed in om bedrijven te bewegen naar bedrijfsvoering die bijdraagt aan het 1,5 graden doel. PMT is het dialoogprogramma gestart in 2021 met olie- en gasbedrijven vanwege hun belangrijke rol in de energietransitie. Via dialoog wil PMT de bedrijven ertoe bewegen hun CO2-uitstoot sneller te reduceren. Tegelijkertijd gaat PMT meer investeren in projecten die positief bijdragen aan de energietransitie. Dit zal een impuls geven aan duurzame werkgelegenheid in de sector metaal en techniek.

PMT heeft deze bedrijven met hoge urgentie gevraagd om binnen 2 jaar ook reductiedoelstellingen en actieplannen op te stellen, en daarover te rapporteren. Als bedrijven niet genoeg stappen zetten in de transitie, kan PMT beslissen haar aandelen in een bedrijf te verkopen. Op deze manier stimuleert PMT de verduurzaming naar een CO2 neutraal energiesysteem. 

In oktober 2023 heeft PMT daarom afscheid genomen van alle olie- en gasbedrijven, die niet genoeg bijdragen aan de energietransitie. Er zijn 9 olie- en gasbedrijven overgebleven. Nu gaan we verder naar de volgende fase.

Nieuwe aanpak voor het dialoogprogramma

PMT wil met het dialoogprogramma, ook wel engagement genoemd, een bijdrage leveren aan de energietransitie. Engagement is een van de drukmiddelen om de klimaatactieplannen van PMT uit te voeren en onze reductiedoelstellingen te behalen. 

Het vervolgprogramma energietransitie 2023-2030 breidt het engagementprogramma uit met de gebruikers van fossiele brandstoffen. Doel van het engagementprogramma is door middel van dialoog een selectie van zo’n 50 bedrijven in de portefeuille van PMT in de olie-, gas-, nuts-, staal-, mijnbouw-, cement- en chemische sectoren te bewegen richting bedrijfsvoering in lijn met het 1,5 graden doel. Dit zijn CO2 intensieve sectoren die een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de energietransitie en vertegenwoordigden in 2022 70% van de CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille van PMT. Van bedrijven vragen wij zich tot 2030 in stappen te transformeren richting bedrijfsvoering die past in een 1,5 graden doel. Belangrijke stappen hierin zijn het bepalen van passende doelstellingen, en het ontwikkelen en (financieel) onderbouwen van een robuuste transitiestrategie.

Daarnaast treedt PMT in dialoog met beleidsmakers, NGO’s en onderzoeksorganisaties. Dit biedt een brede benadering van engagement op het energiesysteem, waarbij de juiste drukpunten worden ingezet voor effectief engagement.

De voortgang van bedrijven wordt beoordeeld aan de hand van wetenschappelijke transitiepaden die voor verschillende sectoren zijn ontwikkeld door de IEA, het Transition Pathway Initiative, en het Science-Based Targets Initiative. Als deze transitiepaden (nog) niet bestaan, zet PMT zich in om een bijdrage te leveren aan verdere kennisontwikkeling. PMT voert constructieve dialoog, maar is bereid drukmiddelen – onder andere via het stembeleid van PMT- te gebruiken als bedrijven zich niet genoeg in de gewenste richting bewegen. Uitsluiting is hierbij de ultieme stok achter de deur.