Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 05 juli 2022

Uw pensioen wordt verhoogd met 1,29%

PMT heeft op 5 juli besloten om de pensioenen tussentijds structureel met 1,29% te verhogen. De indexatie wordt per 1 oktober doorgevoerd. Voor de gepensioneerden betekent dit een verhoging van de maandelijkse pensioenuitkering. Voor deelnemers betekent dit dat hun opgebouwde pensioen tot oktober 2022 wordt verhoogd.

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT: “We beseffen dat deze eerste verhoging van de pensioenen het verlies aan koopkracht bij de huidige inflatie niet compenseert, maar we maken wel graag gebruik van de mogelijkheid om vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel eerder te mogen indexeren dan in het huidige stelsel. Daar hebben we immers zelf voor gepleit. We hopen dat we na deze eerste verhoging in jaren ook op het reguliere moment van 1 januari de pensioenen kunnen verhogen, want de hoge inflatie slaat grote gaten in het huishoudboekje van onze gepensioneerden”.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT: “PMT heeft de afgelopen jaren goede rendementen gehaald, waardoor het vermogen fors was gestegen. Dankzij de forse stijging van de rente hebben we nu de ruimte om gebruik te maken van de soepelere regels voor indexatie. Tegelijkertijd voelt het raar dat de dekkingsgraad stijgt, terwijl ons vermogen door de effecten van de rentestijging daalt. We moeten ons nu voorbereiden op een al snel volgend nieuw besluit over indexatie per 1 januari 2023, waarbij we goed moeten kijken naar de ruimte die we nodig hebben voor een evenwichtige overgang naar het nieuwe pensioencontract, zoals we dat graag per 1 januari 2026 willen realiseren”.

Hoe komt het percentage van 1,29% tot stand?

Bij het vaststellen van de hoogte van de indexatie kijkt PMT naar de prijsstijging in de periode juli-juli van het voorgaande jaar. Dit gebeurt op basis van de consumentenprijsindex van het CBS. De prijsstijging in de periode 1 juli 2020 tot 1 juli 2021 ligt op 1,29%. In november wordt er, volgens het reglement, wederom gekeken of indexatie per 1 januari 2023 mogelijk is. Dan zal de referteperiode juli 2021 tot juli 2022 zijn.

Ontvangt u een pensioenuitkering?

PMT heeft ruim 220.000 gepensioneerden van wie de pensioenuitkering wordt verhoogd met 1,29%. Bij een pensioen van €700 per maand betekent dat een structurele verhoging van €9,03 per maand. Vanaf oktober ontvangt u uw verhoogde pensioen. Uw nieuwe pensioenbedrag ziet u in oktober op uw bankafschrift of in de omgeving van uw internetbankieren. Het nieuwe, verhoogde bedrag maken we over op 25 oktober en ontvangt u meestal dezelfde dag nog. Bij bankrekeningen in het buitenland kan het langer duren.

Bouwt u pensioen op of heeft u pensioen opgebouwd bij PMT?

Deelnemers die nu pensioen opbouwen of pensioen hebben opgebouwd zien in oktober in Mijn PMT dat hun opgebouwde pensioen is verhoogd met 1,29%.

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen.