Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 02 november 2021

PMT stijgt naar de 4e plaats in VBDO-benchmark verantwoord beleggen

PMT heeft dit jaar de 4e plaats behaald in de benchmark verantwoord beleggen van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). PMT is daarmee één plek in de ranking gestegen, én heeft een ster erbij gekregen. PMT behoort tot de pensioenfondsen met het beste verantwoord beleggen beleid van Nederland.

Wat doet de VBDO?
De VBDO beoordeelt al 15 jaar op rij de prestaties van Nederlandse pensioenfondsen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Het onderzoek van VBDO gaat in op de onderwerpen beleggingsbeleid, uitvoering van het beleid, governance en verantwoording. De VBDO hanteert een beoordelingssysteem van 0-5 sterren, en rangschikt pensioenfondsen van 1 tot 50.

Extra ster voor PMT
De beoordeling van PMT van 3 sterren houdt in dat PMT op elk van de onderdelen minstens 2.5 punten (van 5) heeft gescoord. PMT scoorde het beste op het onderdeel ‘verantwoording’. Dit onderdeel gaat over transparantie rondom beleggingsbeleid, strategie, resultaten en rapportering.

Verantwoord beleggen beleid
PMT heeft een verantwoord beleggen beleid dat goed bij de sector metaal en techniek past, en continu in ontwikkeling is. Bij de beleggingsbeslissingen staat het behalen van financieel rendement voorop. De belangrijkste doelstelling is om de pensioenen nu en in de toekomst aan de deelnemers te kunnen uitkeren. PMT gelooft dat financieel rendement goed samen gaat met verantwoord beleggen: ondernemingen die rekening houden met milieu, mens en maatschappij presteren op lange termijn beter dan ondernemingen die dat niet doen.

Benieuwd naar de resultaten die PMT op het gebied van verantwoord beleggen heeft geboekt? Op Aandacht voor mens en milieu en in het verantwoord beleggen jaarverslag zijn verschillende voorbeelden te vinden.