Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 13 februari 2023

PMT investeert in Europese windmolenparken

We investeren in 2 bestaande windmolenparken op het vasteland van Zweden. Deze aankoop draagt bij aan onze klimaatdoelstelling van 2050: een beleggingsportefeuille met net zero uitstoot.

Hartwig Liersch, Chief Investment Officer PMT: “PMT belegt in de techniek en oplossingen die nodig zijn voor het realiseren van een koolstof arme economie. Met dit soort investeringen kan PMT een positieve en proactieve bijdrage leveren aan de CO2-reductie. We hebben nadrukkelijk gekozen voor het thema energietransitie omdat het goed past bij de sector Metaal en Techniek en daarmee bij PMT.“

Klimaat een belangrijk thema
Met ons beleggingsbeleid willen we een bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering en willen we de financiële klimaatrisico’s van onze beleggingen beheersen. Dit doen we bijvoorbeeld door de huidige en verwachte CO2-uitstoot van de beleggingen in kaart te brengen, engagementgesprekken te voeren met CO2-intensieve bedrijven, op aandeelhoudersvergaderingen te stemmen voor een klimaatvriendelijk beleid, en te investeren in hernieuwbare energie. Ook verwijderen we bedrijven uit de portefeuille die zich onvoldoende inzetten om de CO2-uitstoot terug te brengen.

Persbericht: PMT investeert in Europese windmolenparken