Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 08 november 2022

PMT gaat door met potentiële voorlopers in olie en gas én verhoogt impactinvesteringen

PMT heeft per 1 oktober 2022 19 van de 42 eerder gekozen fossiele energiebedrijven in de aandelenportefeuille uitgesloten. Zij voldoen niet aan de engagementdoelstellingen die PMT heeft gesteld voor het eerste deel van het aangescherpte engagementprogramma. PMT gaat verder in gesprek met de 23 energiebedrijven die mogelijk mee kunnen bewegen met de energietransitie. Ook verhoogt PMT zijn doelstelling voor impactinvesteringen van EUR 2 miljard naar minimaal EUR 4 miljard in 2025, én heeft een impactambitie van EUR 10 miljard per ultimo 2030 als doel gesteld, waarvan EUR 4 miljard binnen het thema energietransitie.

Ons engagementprogramma
PMT kondigde begin 2022 een uitbreiding van zijn engagementprogramma aan om zijn invloed als belegger intensiever te gebruiken en met CO2 intensieve bedrijven het gesprek aan te gaan over het verlagen van de uitstoot en een transitie naar een schone en duurzame economie.

In gesprek
PMT ging begin 2022 als aandeelhouder in gesprek met alle beursgenoteerde fossiele energiebedrijven in de aandelenportefeuille. Met andere woorden: PMT heeft contact gezocht met alle olie- en gassector en de nutsbedrijven in de aandelenportefeuille die nog geen uitfaseringsplan hebben voor kolen. Aan deze bedrijven is gevraagd zich te committeren aan het 1,5-graden pad van het Parijsakkoord en die ambitie publiekelijk bekend te maken.

‘Net zero’ uitstoot en 1,5 gradenpad
De bedrijven die geen net zero ambitie hebben afgegeven voldoen niet aan de engagementdoelstellingen die PMT heeft gesteld. Daarom zijn deze 19 bedrijven met ingang van 1 oktober 2022 op de uitsluitingslijst geplaatst. Het geld dat de verkoop van de bedrijven oplevert (EUR 279 miljoen) wordt verdeeld over de hele portefeuille en komt zo uiteindelijk in de impactinvesteringen terecht want daar verhoogt PMT zijn ambitie. Op dit moment belegt PMT EUR 2,2 miljard in olie en gas.

Goede bijdrage aan energietransitie
PMT gaat het klimaatengagement in de komende maanden voortzetten met zowel de resterende fossiele energiebedrijven in de portefeuille, als grootgebruikers van fossiele energie (waaronder bedrijven in de zware industrie, chemie-, en cementsector). Op basis van de informatie uit de engagementgesprekken wil PMT voorlopers identificeren die een goede bijdrage leveren aan de energietransitie conform de afspraken uit het Parijsakkoord. Via onze engagementlijst en jaarverslagen rapporteren we over de voortgang van engagement met bedrijven.

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.