Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 11 januari 2021

Pensioenoverzicht pensioengerechtigden en jaaropgave binnenkort beschikbaar

Ontvangt u pensioen van ons? Dan ontvangt u in januari uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) pensioengerechtigden en uw jaaropgave. Uw UPO geeft u inzicht in het pensioen dat u in 2020 van ons ontving en het pensioen dat u in 2021 ontvangt. Voor 2021 ziet u uw bruto en uw netto pensioen. Ook ziet u hoeveel uw eventuele partner en/of kinderen krijgen wanneer u overlijdt.

Per 1 januari 2021 zijn de belastingtarieven aangepast. Dit heeft gevolgen voor uw netto uitkering in januari. Lees meer over de belangrijkste belastingwijzigingen op de website van de Rijksoverheid.

Uw jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte
Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u heeft ontvangen van ons en wat hierop is ingehouden aan loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte over 2020.

Hoe ontvangt u de documenten?
Wij zetten uw UPO en jaaropgave digitaal voor u klaar in Mijn PMT (inloggen met DigiD). De jaaropgave ontvangt u ook nog per post. U krijgt een e-mail of brief zodra uw UPO klaar staat. Heeft u aangegeven dat u uw post op papier wilt ontvangen? Dan ontvangt u de documenten per post. U kunt uw keuze altijd aanpassen via Mijn PMT.

Alle post digitaal?
Laat dan uw e-mailadres achter op Mijn PMT. Dat scheelt veel papier – dus bomen – én postzegels. Dan heeft u bovendien al uw persoonlijke pensioeninformatie op één plek en hoeft u niets te missen. Inloggen, e-mail invoeren, klaar!