Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 26 januari 2023

Dekkingsgraad na indexatie op 106,8%

PMT sluit het jaar 2022 af met een dekkingsgraad van 106,8%. De dekkingsgraad is in het vierde kwartaal van 2022 gedaald van 109,4% naar 106,8%. Dit komt hoofdzakelijk door de indexatie van 4,2% per 1 januari 2023 en de verwerking van de nieuwe sterftecijfers. In tegenstelling tot de drie voorgaande kwartalen, was het rendement op de beleggingsportefeuille in het vierde kwartaal met 0,4% positief.

PMT stelt elk jaar vast welk vermogen er nodig is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Het beleggingsbeleid is sinds 2015 gericht op het behalen van voldoende rendement om aan de verplichtingen (gewaardeerd op marktwaarde en UFR) te kunnen voldoen, plus een stukje extra rendement: dit heet overrendement. PMT hanteert een lange termijn doelstelling voor het overrendement van 1,5% per jaar. Dit betekent dat het rendement op de beleggingen op lange termijn jaarlijks gemiddeld 1,5% hoger moet zijn dan de verandering van de verplichtingen, gewaardeerd op marktwaarde.

Over de afgelopen 5 jaar is dat overrendement behaald wat heeft bijgedragen aan het kunnen indexeren van de pensioenen van onze (ex)deelnemers en gepensioneerden.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT: 'We schrikken niet van een minder financieel jaar want we kijken juist naar de lange termijn beleggingen en verplichtingen waarbij het behalen van een gemiddeld overrendement van 1,5% onze doelstelling is. Over de afgelopen 5 jaar hebben we dat ook gehaald. Het negatief rendement op de matchingportefeuille is het gevolg van de stijging van de rente. Deze stijging van de rente heeft tot gevolg dat je minder geld nodig hebt om pensioen in te kopen.'

Eunice Bronswijk, werknemersvoorzitter PMT: 'Het afgelopen jaar was wellicht voor onze deelnemers een wat ‘onbegrijpelijk’ jaar. De rente steeg, het vermogen daalde door een zeer negatief rendement van -27,5%, de dekkingsgraad ging in 2022 van 106,7% (begin 2022) naar 109,4% (einde derde kwartaal) en daalde weer naar 106,8% waarbij we tot twee keer toe de pensioenen van onze (ex)deelnemers en gepensioneerden hebben verhoogd. Eenmaal met ingang van 1 oktober 2022 met 1,29% en met ingang van 1 januari 2023 met 4,2%. Ik zie de toekomst van ons pensioen positief tegemoet want straks zijn we in de omstandigheid om onze toekomstige positieve rendementen sneller naar onze deelnemers en gepensioneerden te brengen. Dat heet dan geen indexeren meer maar zo voelt dat misschien wel.'

Belangrijkste kerncijfers vierde kwartaal 2022

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2022 108,1%.
  • Actuele dekkingsgraad per 31 december 2022 106,8%
  • Negatief rendement op de matchingportefeuille
  • Positief rendement op de returnportefeuille
  • Vermogen toegenomen met ca. € 0,9 miljard tot € 75,4 miljard
  • Pensioenverplichtingen afgelopen kwartaal met ca. € 2,5 miljard gestegen tot €70,6 miljard
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2022: 0,4%
  • Beleggingsrendement 2022: -27,5%

Toelichting kerncijfers vierde kwartaal 2022

De actuele dekkingsgraad van PMT op UFR-basis daalde in het vierde kwartaal van 2022 van 109,4% tot 106,8%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 107,2% naar 108,1%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. De verplichtingen zijn in het vierde kwartaal gestegen, dit komt door de indexatie van 4,2% per 1 januari 2023.

Het belegd vermogen steeg in het vierde kwartaal. Door de gestegen rente behaalde de matchingportefeuille een negatief rendement van -2,8%. Daartegenover stond dat de risicodragende returnportefeuille een positief rendement behaalde van 3,0%. Hierbij kende onroerend goed met een rendement van -1,9% het laagste rendement. Aandelen behaalden een rendement van 4,4% en hoogrentende waarden een rendement van 3,0%. Het rendement over heel 2022 is negatief: -27,5%.

Het totale vermogen van het fonds nam in het vierde kwartaal van 2022 toe van € 74,5 miljard tot € 75,4 miljard. De verplichtingen namen in waarde toe van € 68,1 naar € 70,6 miljard.

Kerncijfers vierde kwartaal 2022