Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Herstelplan

PMT heeft bij De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuw herstelplan ingediend. Op basis van dit herstelplan kan PMT binnen 10 jaar voldoende financiële buffer opbouwen. Op grond van het herstelplan hoeven er geen aanvullende maatregelen te worden getroffen.

U leest het herstelplan hier.

Financieel gezond worden

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om voldoende geld achter de hand te houden om nu en in de toekomst de pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Hebben zij dat niet, dan moet er een herstelplan worden gemaakt. Dat geldt ook voor PMT. In zo’n herstelplan beschrijven wij de maatregelen waarmee de dekkingsgraad op het vereiste niveau komt. Als onze beleidsdekkingsgraad aan het einde van een jaar 120,1% is, zijn we financieel gezond. Voldoet onze financiële situatie niet aan de eisen? Dan, moeten we steeds weer een herstelplan indienen. Als het nieuwe pensioenstelsel ingaat, moeten we voldoen aan nieuwe regels om financieel gezond te blijven.

Wat staat er in het herstelplan?

In ons herstelplan leggen wij uit hoe wij de dekkingsgraad binnen 10 jaar weer op het vereiste niveau krijgen. Want onze buffer moet voldoende zijn, om eventuele nieuwe klappen op de financiële markten op te kunnen vangen. Dit doen we op basis van een voorgeschreven methodiek en toekomstscenario’s voor de rente en het rendement. Bij deze berekening hanteren wij regels en scenario’s die zijn voorgeschreven door DNB. Het huidige beleggingsbeleid en de beleggingsmix van PMT zijn de basis van de berekeningen. Daarbij heeft PMT besloten om voor het verwacht rendement uit te gaan van de maximale waarden van de Commissie Parameters.

Toekomst is niet zeker

Wat als de dekkingsgraad niet voldoende verbetert? Het is niet zeker dat het toekomstscenario uit het herstelplan uitkomt. Het werkelijke rendement van de beleggingen kan lager uitvallen dan het verwacht rendement. Of de werkelijke renteontwikkeling kan afwijken van de voorgeschreven ontwikkeling van de rente. Daarom voert PMT -naast het herstelplan- ook andere berekeningen uit, op basis van meerdere scenario’s. Het herstelplan gaat uit van de huidige pensioenregeling. De nieuwe ontwikkelingen van het nieuwe pensioenstelsel zijn hierin niet meegenomen.