Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Verantwoord beleggen in de praktijk

Voor ons staat het behalen van een goed rendement om nu en in de toekomst de pensioen te kunnen uitkeren, voorop. We streven naar een duurzaam pensioen voor iedereen. Bij onze beleggingen kiezen we ervoor het geld verantwoord te beleggen voor een zo hoog mogelijk rendement tegen een acceptabel risico. Niet alleen financieel maar ook maatschappelijk. Want rendement en duurzaamheid gaan volgens ons goed samen.

Hoe bepalen we waarin we investeren?

Dat doen we onder andere aan de hand van ESG-criteria. Dit betekent dat we de prestaties van ondernemingen op het gebied van mens, milieu en maatschappij toetsen. Aan de hand van screenings bepalen we of een belegging voldoet aan onze ESG-criteria.

Hoe ziet een ESG-screening er uit?

Ondermaatse duurzaamheidsprestaties: wat doen we dan?

We selecteren bedrijven waarin we beleggen aan de hand van hun financiële prestaties, en de manier waarop zij omgaan met duurzaamheid. Bedrijven die zijn geselecteerd, maar waarbij we merken dat hun duurzaamheidsprestaties ondermaats zijn, spreken we aan. We gaan kritisch in gesprek, en stellen eisen aan het bedrijf, en hun doelen op. Dit wordt ook ‘engagement’ genoemd. Als actieve aandeelhouder, kunnen we in gesprekken invloed uitoefenen op zowel de wijze waarop bedrijven omgaan met hun mensen en omgeving als de manier waarop ze hun bedrijf besturen. Als een bedrijf niet de gewenste voortgang laat zien, dan kunnen we ervoor kiezen om uit het bedrijf te stappen (uitsluiten).

Verantwoord beleggen

In deze video leggen voormalig werknemersvoorzitter Jos Brocken en Sophie Kamphuis, adviseur verantwoord beleggen, uit hoe we verantwoord beleggen. Want de juiste beleggingen leveren een mooi beleggingsrendement op en een goed pensioen voor onze deelnemers. Maar we stellen wel eisen aan de beleggingen zodat de investeringen bijdragen aan een betere wereld. Wilt u weten welke? Bekijk het interview met Jos en Sophie.

Accepteer de persoonlijke cookies om deze inhoud alsnog te tonen.Impactinvesteringen: beleggen in oplossingen

Met onze investeringen willen we waar het kan een positieve bijdrage leveren voor ons als mensen en de wereld waarin we leven. Daarom investeren we in oplossingen om maatschappelijke problemen te voorkomen of te verminderen, waarbij we het financieel rendement natuurlijk goed in de gaten houden. Dit noemen we impactinvesteringen. Ons doel is om in 2025 4 miljard euro te investeren in impactbeleggingen, en onze ambitie is om 10 miljard in impactbeleggingen te investeren in 2030. Met deze manier van beleggen dragen we bij aan de Sustainable Development Goals die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. 

Impactbeleggingen in 2023

 • Gezondheidszorg
  We investeren in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en medische technologieën.
 • Betaalbare huisvesting
  We investeren in betaalbare huurwoningen.
 • Innovatie in Europa
  We dragen bij aan duurzame werkgelegenheid en welvaart door het investeren in innovatieve start-ups.
 • Circulaire economie
  Om zoveel mogelijk te kunnen recyclen investeren we in de bouw van de infrastructuur die nodig is om zoveel mogelijk afval te kunnen hergebruiken.
 • Energietransitie
  We dragen actief bij om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden door te beleggen in bedrijven en infrastructuur die bijdragen aan het beperken van CO2 uitstoot.

In gesprek met bedrijven: hoe gaat dat?

We streven naar verduurzaming en daarmee naar een goed rendement op de lange termijn. Daarom gaan we in gesprek met bedrijven die niet voldoen aan de voorwaarden die wij stellen. Ook maken we gebruik van ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Hoe doen we dat?

Inzetten op echte verandering

We richten ons in het beleggingsbeleid op een aantal thema’s en ontwikkelingen, zoals vastgoed en infrastructuur, binnen onze sector. Binnen deze thema’s hebben we duidelijke acties opgesteld om klimaatverandering te beperken. Meer over onze klimaatactieplannen.