Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn PMT. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

Beleggen in Nederland

Een gezonde Nederlandse economie en een bloeiend bedrijfsleven, met bijbehorende werkgelegenheid, komt onze deelnemers ten goede. De deelnemers van PMT zijn doorgaans zowel tijdens het opbouwen van hun pensioen als tijdens hun pensionering verbonden met Nederland. Daarom vinden wij beleggen in Nederland belangrijk.

Vastgoed, hypotheken en staats- en bedrijfsobligaties

PMT belegt al sinds de oprichting in 1948 in Nederlands vastgoed, hypotheken en staats- en bedrijfsobligaties. Eind 2022 was 12,3% van het totale belegde vermogen in Nederland belegd. Natuurlijk staat ook bij beleggen in Nederland de financiële doelstelling van PMT voorop: het behalen van een goed rendement tegen een beperkt risico om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen uitkeren.

Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Onroerend Goed in Nederland

PMT is een van de grootste vastgoedbeleggers in Nederland. Wij zijn eigenaar van woningen, winkels en kantoren. Het gaat hier om langetermijninvesteringen, met de bedoeling deze objecten voor 20 jaar of langer te verhuren.

Betaalbare huur

In Nederland is een grote groep mensen die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, maar voor wie de huren in de vrije sector te hoog zijn of een koophuis buiten bereik is. Daarom investeren wij steeds vaker in betaalbare huurwoningen. Nederland kampt bovendien met een groot tekort aan dit soort betaalbare huurwoningen.

PMT heeft inmiddels in tientallen gemeenten door heel Nederland diverse betaalbare huurwoningen in portefeuille die aantrekkelijk zijn voor een groot publiek. Daarbij streven we naar zo veel mogelijk duurzame gebouwen. Nieuw aangekochte woningen hebben allemaal een groen energielabel.

Hypotheken

PMT is in 2014 samen met twee andere pensioenfondsen gestart met het verstrekken van Nederlandse hypotheken via MUNT Hypotheken. Deze hypotheken leveren meer rendement op dan staatsobligaties. Daarnaast geeft het onderpand extra zekerheid. Bovendien investeert PMT zo nog eens extra in de Nederlandse economie.

Nederlandse start-ups

PMT neemt deel in Innovation Industries. Dit fonds richt zich vooral op jonge spin-offs van universiteiten.

Het gaat hierbij om ondernemingen die actief zijn in de fysica en chemie, voedsel- en agrotechnologie, informatietechnologie en medische technologie. Een aantal startups is het resultaat van gezamenlijke onderzoeksprojecten aan de universiteiten van Twente, Eindhoven, Wageningen en Delft, of de instituten TNO, ECN (energie en transport) en DLO (landbouw). Hiermee wil PMT voorkomen dat veelbelovende start-ups worden opgekocht door grote buitenlandse techbedrijven waardoor kennis naar het buitenland verdwijnt.

Bedrijfsleningen

PMT bevordert kansrijke initiatieven van bedrijven via het Bedrijfsleningenfonds. Dit fonds neemt deel in leningen die banken wel willen, maar niet geheel kunnen verstrekken aan gezonde ondernemingen. Bijvoorbeeld omdat de banken al te veel financiering hebben uitstaan op de onderneming of in de sector waarin de onderneming actief is. Doordat het fonds een deel van de financiering op zich neemt (het andere deel nemen de banken zelf), ontstaat ruimte om een groter bedrag aan de onderneming te verstrekken.

Terugkijken: beleggen in Nederland

Elke maand betaalt u pensioenpremie. PMT belegt deze premie om een zo goed mogelijk pensioen voor alle deelnemers te realiseren. Een goed rendement staat voorop, met oog voor mens, milieu en maatschappij. We investeren ook in Nederland. Wilt u weten waarin PMT belegt in Nederland? 

Kijk de uitzending hier terug