Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 21 oktober 2021

Stijging dekkingsgraad maar geen sprake van indexatie

De dekkingsgraad van PMT steeg verder in het derde kwartaal van 2021 van 101,5% in het tweede kwartaal naar 102,5%. Dit komt met name door de positieve rendementen in de returnportefeuille, voornamelijk aandelen en onroerend goed.  Aandelen behaalden in het derde kwartaal een positief rendement van 2,6%. Ook onroerend goed (1,4%) kende een positief rendement. Het beleggingsrendement was in het derde kwartaal van 2021 1,0%.

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT; ”De dekkingsgraad is weer iets verbeterd ten opzichte van het tweede kwartaal. Het ziet er steeds meer naar uit dat we de pensioenen volgend jaar niet hoeven te verlagen, gezien de regeling voor 2022 waarbij verlagen bij een dekkingsgraad vanaf 90% niet hoeft. De rente krabbelt weer iets op waardoor er geluiden en vragen zijn over indexeren. Wij zouden ook graag indexeren maar ondanks de stijging is daar helaas voor onze deelnemers nog geen zicht op. Dat kan in het huidige stelsel pas bij een beleidsdekkingsgraad boven de 110%. In het nieuwe stelsel zouden de deelnemers bij positieve rendementen wel een indexatie kunnen verwachten. Het zou goed zijn als in de transitie naar het nieuwe stelsel indexatie eerder mogelijk wordt”.

Naast de aandacht voor dekkingsgraden en mogelijke indexatie is er ook veel aandacht voor het klimaat. “PMT voert een actief beleid om in haar beleggingen de klimaatdoelen van het akkoord van Parijs te helpen halen. Het afgelopen jaar zijn er studies verschenen die zorgen baren of we deze klimaatdoelen halen. PMT vertaalt deze zorg in een verdere aanscherping van haar beleggingsbeleid. Het moet sneller en forser, anders wordt de wereld onleefbaar. 

Onze sector metaal en techniek kan juist het verschil maken op klimaatgebied door innovatie in de energietransitie. Onze bedrijven hebben daar een belangrijke taak en rol in”, aldus Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT.

Belangrijkste kerncijfers derde kwartaal 2021

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2021 98,3%.
  • Actuele dekkingsgraad per 30 september 2021 102,5%
  • Positief rendement op de matchingportefeuille
  • Positief rendement op de returnportefeuille
  • Vermogen toegenomen met ca. € 1,3 miljard tot € 97,9 miljard
  • Pensioenverplichtingen toegenomen met ca. €0,3 miljard tot €95,5 miljard
  • Beleggingsrendement derde kwartaal 2021: 1,0%
  • Beleggingsrendement 2021: -0,5%


Toelichting kerncijfers derde kwartaal 2021
De actuele dekkingsgraad van PMT op UFR-basis steeg in het derde kwartaal van 101,5% tot 102,5%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 95,6% naar 98,3%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. De verplichtingen zijn in waarde gestegen. Het belegd vermogen steeg ook, met name door positieve rendementen binnen de risicodragende returnportefeuille. Aandelen behaalden in het derde kwartaal een positief rendement van 2,6%. Ook onroerend goed kende een positief rendement (1,4%). De hoogrentende beleggingen rendeerden echter negatief (-0,3%). De matchingportefeuille behaalde een positief resultaat van 0,2%. Het totaal beleggingsrendement over het derde kwartaal van 2021 kwam daarmee uit op 1,0%.

Het totale vermogen van het fonds nam in het derde kwartaal van 2021 toe van € 96,6 miljard tot  € 97,9 miljard. De verplichtingen namen ook in waarde toe van € 95,2 miljard tot € 95,5 miljard.

Kerncijfers derde kwartaal 2021