Gepubliceerd op 13 oktober 2020

Update contract excedentregeling

Veel bedrijven in onze sector hebben werknemers van wie het salaris boven de salarisgrens van de verplichte basisregeling uitkomt. Ook over dit deel van het salaris kan pensioen worden opgebouwd. Dit heet de excedentregeling en is een aanvullende regeling die u als werkgever vrijwillig afsluit bij PMT. De excedentregeling is bedoeld voor het pensioengevend salaris tussen € 78.348,- en € 110.111,- per jaar (cijfers 2020).

De meeste contracten voor deze excedentregeling lopen eind 2020 af. Deze contracten worden normaliter voor een periode van 5 jaar verlengd. De Vakraad heeft in overleg met het bestuur van PMT besloten om de contracten die per 31 december 2020 aflopen, eenmalig met 2 jaar te verlengen.

De excedentregeling kent nog steeds twee varianten, een lage en een hoge variant. Inmiddels zijn de premies voor 2021 vastgesteld. De premies worden verhoogd met 13% (als voorbeeld: in de lage variant was de premie voor een 45-jarige 18%, dat wordt dan in 2021 circa 20,3%).  
De opbouwpercentages worden nog definitief vastgesteld. De hoogte van de opbouwpercentages is ondermeer afhankelijk van de rentestand. Hoe lager de rente, hoe lager het opbouwpercentage. Vanwege de huidige lage rentestanden is de verwachting dat de opbouwpercentages meer dan 25% lager zullen zijn dan in 2020. De definitieve opbouwpercentages zijn begin november bekend.

Wij informeren u persoonlijk zodra de premies en opbouwpercentages definitief bekend zijn.


Contract opzeggen
Wilt u na de bekendmaking van de nieuwe premie en opbouwpercentages uw contract opzeggen? Dit kan tot 18 december 2020. Hierover informeren wij u ook persoonlijk.