Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Pensioenpremie betalen

U als werkgever bouwt samen met uw werknemer pensioen op voor uw werknemer: u betaalt een deel en zij betalen een deel. Het maximale percentage dat u mag inhouden, vindt u terug in de cao en de kerncijfers.

Uw factuur

Ieder kwartaal krijgt u een factuur, daarop staan het totaal betalen bedrag - de premies per werknemer. Uw factuur kunt u ook online bekijken op PMT Online. PMT berekent de premie over het salaris van uw werknemers. Op deze factuur staan ook de premies die u als werkgever in de Metaal en Techniek betaalt aan o.a. de opleiding- en ontwikkelingsfondsen, de sociale fondsen en de werknemersbijdrage aan stichting SWWM (premie WW).

Deelname aan Generatiepact op uw factuur

Op de factuur staan de door u opgegeven uren en salarissen. U kunt op de specificatie bij de factuur zien of een werknemer aan het Generatiepact deelneemt en wat de grondslag voor PMT is (100%).

Factuur inzien op PMT Online

De facturen worden niet via e-mail verstrekt. U kunt de facturen inzien op PMT Online. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn identiek aan die van Inzendportaal.nl.

Als u vragen heeft over uw factuur, kunt u contact opnemen met onze afdeling Accountbeheer.

Berekenen van periodieke premies

Wilt u berekenen wat de periodieke premies van PMT voor uw werknemers zijn? Gebruik dan de premieberekeningsmodule. Ook kunt u hiermee eenvoudig de hoogte van alle overige regelingen berekenen en nakijken welk deel van die premie u op het inkomen van uw werknemer mag inhouden.

Betalingsregeling aanvragen?

Met PMT kunt u een afspraak maken over een betalingsregeling. Met de betalingsregeling kunt u de factuur in maximaal drie gelijke maandelijkse delen betalen. U betaalt momenteel geen rente over het uitgestelde bedrag.

U kunt de aanvraag per e-mail richten aan info@bpmtonline.nl. Let op dat u de gevraagde informatie zoals hiernaast genoemd, meeneemt in uw aanvraag.

Zorg dat de volgende informatie terugkomt in uw aanvraag:

  • uw naam
  • werkgeversnummer
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • het 7 cijferige factuurnummer
  • een korte beschrijving van de reden waarom u de regeling aanvraagt
  • de gewenste betalingsdatum

Inloggen met eHerkenning

U kunt op de werkgeversportalen bpmtonline.nl en Inzendportaal.nl alleen nog maar inloggen met eHerkenning. Op Inzendportaal geeft u alle wijzigingen door zoals het aan- en afmelden van werknemers en op bpmtonline.nl kunt u alle facturen inzien met de bijbehorende specificaties.
eHerkenning is een veilige manier van inloggen voor ondernemers, vergelijkbaar met Digid voor burgers. U krijgt met één persoonlijke digitale sleutel toegang tot verschillende aangesloten online (overheids)organisaties. (Overheids)organisaties krijgen door eHerkenning meer zekerheid over de online identiteit van personen waarmee zij zaken doen.

Regel uw eHerkenning

Wilt u uw externe accountant of loonadministrateur ook toegang geven tot de werkgeversportalen? Dan is er een ketenmachtiging nodig. De oude machtigingen die eerder zijn afgegeven komen namelijk te vervallen.

Regel een ketenmachtiging