Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 01 oktober 2019

Webinar over kans op verlagen

De kans op het verlagen van de pensioenen in 2020 van een aantal pensioenfondsen neemt toe. De kans dat uw pensioen bij PMT in 2020 wordt verlaagd is ook groter geworden. Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt.

PME en PMT organiseerden daarom samen op dinsdag 1 oktober een webinar over het verlagen van pensioenen. U kunt de uitzending hierboven terugkijken.

In drie kwartier krijgt u inzicht in wat verlagen is, waarom PME en PMT misschien moeten verlagen en wanneer wij u persoonlijk informeren. We doen er alles aan om een verlaging te voorkomen en we leggen u uit hoe we dat doen. Eric Uijen en Jos Brocken, bestuurders van PME en PMT, staan u tijdens dit webinar te woord.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen met antwoorden.

Veelgestelde vragen

Is al zeker dat de pensioenen verlaagd moeten worden?
De kans is aanwezig dat PME en PMT de pensioenen moeten verlagen in 2020. De situatie aan het eind van dit jaar is bepalend. In februari 2020 kunnen we u met zekerheid vertellen of en met hoeveel de pensioenen verlaagd moeten worden.


Waarom moeten we pensioenen verlagen?
Er zijn verschillende redenen waarom we mogelijk moeten verlagen. De belangrijkste is de historisch lage rente. Hoe lager de rente, hoe meer geld pensioenfondsen opzij moeten zetten voor de pensioenen van nu én straks. Daarnaast betalen we langer pensioenen uit, omdat mensen steeds ouder worden.


Waarom hoeven andere fondsen niet te verlagen?
Veel andere grote pensioenfondsen hebben vergelijkbare problemen. Maar er zijn ook fondsen die er beter voor staan. De hogere dekkingsgraad van bijvoorbeeld Pensioenfonds Bouw heeft te maken met andere keuzes die het fonds gemaakt heeft. Hierdoor hoeven zij nu niet te verlagen, maar kunnen zij ook minder snel verhogen.


Weten jullie hoe lang de rente laag blijft?
Niemand kan dit voorspellen. Het is mogelijk dat de rente heel lang laag blijft. Wij pleiten voor nieuwe spelregels, waarbij pensioenfondsen minder afhankelijk worden van de dagkoersen van de rente.


Wat hebben we gedaan om de verlaging te voorkomen?
Wij doen alles om een verlaging te voorkomen. We zorgen voor goede opbrengsten uit onze beleggingen: de laatste 10 jaar gemiddeld 8% per jaar. Daarnaast letten we scherp op de kosten. En bij de politiek en via de media komen we op voor uw belangen. We hebben ook een verzekering tegen het risico van dalende rente.


Hoe zorgen PME en PMT voor goede opbrengsten?
Het gaat goed met de beleggingen van de premies. De winst op de beleggingen is over de afgelopen 10 jaar gemiddeld zo’n 8% per jaar geweest. Die winst noemen we ook wel ‘rendement’. Wij spreiden onze beleggingen, om zo het risico te beperken. We investeren behalve in aandelen en obligaties bijvoorbeeld ook in vastgoed in Nederland (huizen en kantoren) en in duurzame energie zoals windmolenparken.


Waarom gebruiken jullie de rekenrente en niet het behaalde rendement?
Wij zijn verplicht om te rekenen met de rekenrente die wettelijk is voorgeschreven.


Wat betekent het pensioenakkoord voor verlagen van pensioenen?
Het pensioenakkoord moet nog worden uitgewerkt. De afspraken die zijn gemaakt zorgen er voor dat de kans op verlagingen verkleind is en dat de verlaging minder hoog wordt. Maar een verlaging kan door het akkoord niet voorkomen worden.


Gaan PME en PMT fuseren?
PME en PMT werken nu veel samen, omdat we dan sterker staan. Daarnaast kunnen we zo de kosten laag houden. Van samengaan is nu geen sprake.

Worden de pensioenen van werkenden én gepensioneerden verlaagd?
Ja. Als we daadwerkelijk de pensioenen moeten verlagen, dan raakt dat werkenden én gepensioneerden. Het tot 31 december 2019 opgebouwde pensioen van mensen die nu werken wordt verlaagd. Bovendien betalen zij meer premie dan vroeger werd gedaan en werken ze langer door. Gepensioneerden voelen een verlaging direct in hun portemonnee.


Wordt de verlaging in één keer of gespreid doorgevoerd?
Het is nu nog niet bekend of er in één keer verlaagd wordt, of in meerdere stappen. Dit is onder andere afhankelijk van de hoogte van de mogelijke verlaging.


Als de dekkingsgraad weer boven 100% is, wordt dan een gespreide verlaging gestopt?
Nee, de verlaging moet in zijn geheel worden doorgevoerd. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gespreide verlaging kan dus niet tussendoor worden gestopt.


Heeft de verlaging effect op de overgangsregelingen (VPL/VEP)?
Ja. Vanaf het moment dat u een uitkering uit deze overgangsregelingen ontvangt, maakt deze uitkering onderdeel uit van uw pensioen. Bij een verlaging wordt dus ook dit deel van uw uitkering geraakt.


Is de verlaging te zien op het UPO in 2020?
Nee, het UPO dat u in 2020 ontvangt gaat over het jaar 2019. Op het UPO 2021 is de verlaging wel zichtbaar. In juni 2020 ontvangen gepensioneerden wel een aangepaste jaaropgave. Werkenden ontvangen in het voorjaar van 2020 een brief over de verlaging.


Is dit de laatste keer dat de pensioenen verlaagd worden?
Dat weten we niet. Het ziet ernaar uit dat in een toekomstig pensioenstelsel de pensioenen ook eerder verhoogd kunnen worden. Wij stellen de komende jaren alles in het werk om te zorgen voor een goed pensioen.


Wanneer gaan de pensioenen weer omhoog?
Het ziet ernaar uit dat we de pensioenen de komende tijd niet kunnen verhogen. In het nieuwe pensioenakkoord is wel afgesproken dat pensioenen mogen stijgen als het weer beter gaat. De pensioenen kunnen in de toekomst eerder omhoog dan nu het geval is. Daar staat tegenover dat ook verlagingen vaker voor kunnen komen.

Kan ik mijn pensioen van een ander pensioenfonds meenemen naar PME of PMT?
Nee, dat is nu niet mogelijk.

Wordt AOW ook verlaagd?
De AOW-uitkering wordt niet verlaagd. U vindt de hoogte van uw AOW op www.svb.nl/aow.


Wat betekent de verlaging voor mijn netto-inkomen?
De verlaging gaat af van uw bruto pensioen(uitkering). De invloed van deze verlaging op uw netto-inkomen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.


Hoe kan ik in Mijn PMT?
U vindt Mijn PMT op www.pmt.nl/mijnpmt. U logt in met uw DigiD van de overheid mét sms-controle of de DigiD app. Heeft u vragen over het inloggen met DigiD? Ga voor meer informatie naar www.digid.nl.


Hoe informeren PME en PMT mij over de verlaging?
Op onze websites vindt u meer informatie over verlagen. Ook publiceren we iedere maand de dekkingsgraad. Dat is de graadmeter van hoe we ervoor staan. Daarnaast informeren we u via nieuwsbrieven. We blijven u op de hoogte houden van de stand van zaken. Als er een verlaging komt, ontvangt u in de eerste helft van 2020 een brief. Hierin staat wat de verlaging voor u betekent.