Toegankelijkheid
Tekstgrootte
A A A

 

Download pdf

Werken bij PMT

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) is het derde grote pensioenfonds van Nederland. Meer dan 1,3 miljoen mensen in Nederland bouwen en bouwden hun pensioen op of ontvangen elke maand een pensioenuitkering via PMT.

In verband met de toegenomen werkzaamheden in de risicobeheerfunctie van PMT wordt gezocht naar een

Bestuursadviseur risicomanagement (Risicomanager)

Het beheersen van de diverse risico’s, zowel financieel als niet-fi nancieel, heeft in de dagelijkse besturing van een pensioenfonds een centrale rol. Het belang daarvan komt zowel tot uitdrukking in de beleidsmaatregelen van PMT zelf, als ook door internationale wetgeving.

Het bestuur van PMT heeft in 2018 in het kader van de herijking van de strategische ambities besloten om te komen tot een verdere verhoging van het volwassenheidsniveau van het integrale risicomanagement. Om dat te realiseren is een meerjarig project gestart (Integraal Risico Management Project), hebben bestuur en commissies risk self assessments uitgevoerd en is verder vormgegeven aan het verinnerlijken van het risicomanagement binnen PMT.

Daarnaast is in 2019 de nieuwe IORP-wetgeving in werking getreden. Dat heeft geleid tot de benoeming van sleutelfunctiehouders, waaronder ook voor het domein risicomanagement, en de invoering van het “three lines of defense” model met een strakker gedefi nieerde rol voor risicomanagement. In dit kader wordt ook een Eigen Risico Beoordeling opgesteld. PMT geeft invulling aan het “three lines of defense” model op een manier die past bij de organisatie: er is sprake van directe samenwerking tussen de 1e en 2e lijn van het bestuursbureau met zeer ervaren professionals die elkaar vinden én scherp houden op inhoud. Er is daarom sprake van actief risicomanagement vanuit de 2e lijn, waarbij de onafhankelijkheid niet uit het oog wordt verloren.

Zowel binnen PMT, als bij de uitvoeringsorganisatie MN, wordt op dit moment met toegenomen urgentie geïnvesteerd in het opzetten van een meer geavanceerd risicocontrole raamwerk. Waar dit voor de financiële risico’s al verder is ontwikkeld, zijn hier nog belangrijke stappen te zetten voor de niet-financiële risico’s die zich met name binnen MN voordoen en daar aantoonbaar beheerst moeten worden.

In verband met de toegenomen werkzaamheden in de risicobeheerfunctie van PMT wordt gezocht naar een bestuursadviseur risicomanagement die de 2 integrale risicomanagers van PMT ondersteunt bij de verdere opzet en implementatie van het Integraal Risico Management (IRM) en tal van andere aandachtsgebieden. Naast de samenwerking met de 2 integrale risicomanagers vereist dit een goede relatie met de eerste lijn van PMT, en ook met de MN organisatie.

In deze functie zorg je voor:

 • Ondersteunen bij het verhogen van het volwassenheidsniveau risicomanagement PMT.
 • Opstellen en actualiseren van het risicomanagement beleid en het risicomanagement
  handboek, alsmede andere aanverwante beleidsstukken.
 • Ondersteunen bij de kwartaal risico rapportages aan het bestuur en de bestuurlijke commissies middels advisering aan de collega’s van het bestuursbureau.
 • Meeschrijven aan programma- en projectplannen over risicomanagement en compliance.
 • Inhoudelijk ondersteunen van de Commissie Financiën en Risico’s in samenspraak met de integrale risicomanagers.
 • Ondersteunen bij onderzoeken en uitvragen van DNB.
 • Ondersteunen van de organisatie bij het opzetten en uitvoeren van de Eigen Risico Beoordeling
 • Secretariaat voeren van de CFR.

Wij vragen:

 • Afgeronde academische opleiding economie, bedrijfskunde, wiskunde of vergelijkbaar.
 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring met integraal risicomanagement bij voorkeur in de financiële sector.
 • Beleidsmatig sterk en voldoende hands-on.
 • In staat zijn om complexe vraagstukken en algemene uitgangspunten te vertalen in concrete en begrijpelijke inhoud.
 • In staat zijn om op beleids- en operationeel niveau effectief (schriftelijk en mondeling) te communiceren.

Competenties:

 • Resultaatgerichtheid
 • Verbindend vermogen
 • Inlevingsvermogen
 • Incasseringsvermogen
 • Integriteit
 • Samenwerken
 • Proactief
 • Analytisch vermogen

Wij bieden:

 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de mogelijkheid op een vast contract.
 • Een dienstverband van 32 tot 40 uur per week, flexibele werktijden.
 • Een marktconform salaris.
 • Een uitdagende functie waarin je samen met je collega’s mooie stappen kunt verwezenlijken bij een van de meest toonaangevende pensioenfondsen van Nederland.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het pensioenfonds metaal en techniek, reiskostenvergoeding, extra jaarlijkse uitkering van 8,33 %, ruime opleidingsmogeiljkheden.
 • De nieuwe bestuursadviseur risicomanagement rapporteert aan de Directeur Bestuursbureau.

Hoe kun je solliciteren?

Spreekt deze vacature je aan en herken je jezelf in deze rol? Mail dan uiterlijk 15 januari 2021 jouw motivatiebrief en CV t.a.v. Inge van den Doel (Directeur) naar HR via hr@pmt.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij Eugenie Hol (Manager Integraal Risicomanagement) via 070 319 84 60. De functie zal per direct zowel intern als extern geplaatst worden, waarbij een interne kandidaat bij geschiktheid voorrang zal hebben.

Een uitgebreide pre-employment screening en een assessment maken onderdeel uit van deze procedure.

Over ons

PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ongeveer 34.000 ondernemingen, waarin bijna 420.000 werknemers op dit moment een pensioen opbouwen. Tel daarbij op de deelnemers die niet langer een pensioen bij het fonds opbouwen, maar dat voorheen wel deden (rond 674.000) en de personen die al een uitkering ontvangen (219.000) en het totaal aantal deelnemers is meer dan 1,3 miljoen. De klanten van Pensioenfonds Metaal en Techniek zijn de werkgevers en werknemers in de volgende branches: • metaalbewerking • loodgieters- en fitters • centrale verwarming • elektrotechniek • carrosseriebouw • autoschadeherstel • garages • motorenrevisie •reparatie kantoormachines • goud- en zilvernijverheid • galvaniserende industrie • rijwielen • modelmakers • isolatie • diamantindustrie • koeltechniek.