Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Wij verbeteren ons administratiesysteem en Mijn PMT. Wijzigingen doorgeven of een pensioen aanvragen is nu niet mogelijk. Begin januari 2024 kunt u weer wijzigingen doorgeven.

Peter Borgman

Kandidaat lijst FNV-CNV

Persoonlijk motto

"Een eerlijk pensioen voor alle deelnemers vraagt om regelmatige afstemming tussen bestuur en deelnemers zodat ieders belang goed is vertegenwoordigd!"

Ik ben Peter Borgman, bijna 66 jaar en sinds ruim een jaar met vroegpensioen.

Dankzij onze goede pensioenregeling en een lang dienstverband in verschillende rollen binnen de automobielsector, kon ik die vervroegde stap nu al nemen. Ik besef maar al te goed dat vroegpensioen een luxe is die niet als vanzelfsprekend voor iedereen is weggelegd. Veranderende arbeidsverhoudingen, individualisering binnen de maatschappij en de komst van nieuwe pensioenregels vragen om een ingrijpende herziening van ons huidige pensioenstelsel. Die aanpassingen zullen, ondanks gewijzigde grondslagen, toch voor alle deelnemers een eerlijk, goed en flexibel pensioen moeten opleveren. Ik zou daar graag vanuit het verantwoordingsorgaan mijn steentje aan bijdragen. Ik denk dat ik, dankzij mijn ruim 40-jarige verblijf binnen de sector, van werkvloer tot managementteam, een goed inzicht heb in de wensen van een groot deel van de deelnemers. Natuurlijk zijn er meer thema’s aan de orde dan alleen de pensioenherziening maar voor mij staat die ingrijpende klus hoog op de prioriteitenlijst!