Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Adrie van Maurik

“Ik wil namens de werknemers in het verantwoordingsorgaan invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van het PMT met als inzet een goed en waardevast pensioen. Met name de huidige pensioenwetgeving met een bijzonder lage rekenrente maken deze doelstelling tot een lastige opgave. “