Toegankelijkheid
Tekstgrootte
A A A
Gepubliceerd op 30 juni 2020

Toekennen overgangsregelingen in 2021

Op 31 december 2020 maakt PMT de overgangsregelingen, ook wel bekend als VPL-regelingen, onvoorwaardelijk. Dat betekent dat wij deze pensioenrechten definitief toekennen aan werknemers die hier uitzicht op hebben. U kunt op uw pensioenoverzicht (UPO) zien of u uitzicht heeft op de overgangsregelingen. Dit ziet u op pagina 2, alinea 2 van uw UPO.

Het bestuur van PMT besluit begin 2021 hoeveel precies aan iedereen wordt toegekend. Dat hangt namelijk af van hoeveel er in de VPL-pot zit en welke rekenrente PMT moet hanteren. Dat weten we pas op 31 december 2020.

Wij gaan iedereen die hier recht op heeft begin volgend jaar persoonlijk informeren. Houdt er wel rekening mee dat u tot en met 31 december 2020 aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

  • Tot en met 31 december 2020 bouwt u pensioen op bij PMT
  • U bent actief werkzaam in de Metaal en Techniek.
  • U bent voor 1 januari 1999 gaan werken bij een werkgever in de Metaal en Techniek.
  • U heeft vanaf 31 december 1998 onafgebroken deelgenomen aan de pensioenregeling van de Metaal en Techniek.

Na 1 januari 1999 in de Metalektro gewerkt?

Heeft u in de Metalektro gewerkt? Dan kunt u onder aanvullende voorwaarden ook uitzicht hebben op dit voorwaardelijke pensioen. Ga naar de pagina Overgangsregelingen voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling Klanteninformatie.