Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Geen verlaging van uw pensioen in 2021

PMT is verantwoordelijk voor de pensioenen van ruim 1,4 miljoen mensen. In ons beleid houden we rekening met de belangen van iedereen die voor zijn of haar pensioen is aangesloten bij PMT.  Evenwichtigheid speelt bij die afwegingen een hoofdrol. Dat wil zeggen dat we constant op zoek zijn naar een redelijke verdeling van de effecten van de maatregelen die we nemen. Voor een goed pensioen voor alle deelnemers van PMT en tegen een redelijke prijs.

PMT verlaagt in 2021 de pensioenen niet

Eind 2020 was onze dekkingsgraad 95,4%. Bij een dekkingsgraad die lager is dan 104,3% moeten we eigenlijk verlagen. Als de dekkingsgraad hieronder ligt, keren wij namelijk meer pensioen uit dan kan. Maar wij maken gebruik van de tijdelijke vrijstellingsregeling die is aangeboden door Minister Koolmees. Die regeling houdt in dat PMT de pensioenen niet hoeft te verlagen als de dekkingsgraad boven de 90% is. Graag leggen we uit waarom wij hiervoor gekozen hebben.

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel. Het is de bedoeling dat dit stelsel ingaat op 1 januari 2026. Het doorvoeren van een verlaging in deze overgangssituatie - met de huidige lage rente en de goede beleggingsresultaten - draagt niet bij aan het draagvlak. Tot die tijd willen politiek en pensioenfondsen onnodige verlagingen voorkomen. Op 31 december 2020 was de dekkingsgraad van PMT 95,4%. Hiermee zitten we ruim boven de 90%. PMT kiest er daarom voor om de pensioenen in 2021 niet te verlagen.  

Als pensioenfonds willen we de lusten en de lasten zo evenwichtig mogelijk verdelen tussen werknemers, werkgevers en gepensioneerden. In 2021 blijven de opgebouwde pensioenen voor gepensioneerden, deelnemers en ex-deelnemers gelijk. Wel gaat in 2021 de pensioenpremie van de basisregeling omhoog en ligt de nieuwe pensioenopbouw iets lager.

Samengevat

  • De uitkering van pensioen blijft gelijk
    De pensioenuitkeringen van gepensioneerden zijn al jarenlang niet verhoogd, waardoor gepensioneerden in koopkracht achteruit zijn gegaan. In 2021 worden de pensioenuitkeringen niet verlaagd, maar wordt er ook niet geïndexeerd.
  • De opgebouwde pensioenen blijven gelijk
    Ook worden de opgebouwde pensioenen voor deelnemers en ex-deelnemers niet verlaagd. Wel is het opbouwpercentage voor deelnemers vanaf 2021 verlaagd van 1,875% naar 1,815%. Hierdoor bouwen deelnemers vanaf 2021 iets minder pensioen op per jaar.
  • De premie van de basisregeling is verhoogd
    Per 1 januari 2021 is een hogere premie voor de basisregeling afgesproken door de sociale partners. De zogenaamde VPL-premie die werkgevers t/m 2020 betaalden, is vanaf 2021 toegevoegd aan de premie van de basisregeling. De premie betalen werkgevers en deelnemers samen. Maar met de huidige lage rente en de huidige rekenregels is de premie te weinig voor het pensioen dat werknemers opbouwen.  Deelnemers bouwen hierdoor nog steeds relatief veel pensioen op.

In Nederland regelen we de pensioenen samen. Samen dragen we de lusten én de lasten. We delen de kosten, de risico’s en we beslissen samen. Juist daardoor kunnen we tegenvallers veel beter aan dan wanneer het ieder voor zich zou zijn.