Hoe we beleggen

Onze missie: het zorgen voor een betaalbaar, duurzaam en waardevast pensioen voor alle deelnemers in de sector Metaal en Techniek. Een goed rendement staat bij PMT altijd voorop. Financieel en maatschappelijk rendement gaan prima samen. We zetten daarom óók in op duurzaamheid en leefbaarheid, met beleggingen die passen bij de sector Metaal en Techniek. Zo nemen we verantwoordelijkheid voor de wereld waarin onze deelnemers hun pensioen opbouwen en ontvangen.

Korte en lange termijn

Bij het beleggen kijken we naar zowel de lange als de korte termijn: we houden rekening met de pensioenen die we nu moeten uitkeren, én met de pensioenen die over 30 jaar pas ingaan.

We kiezen zorgvuldig de beleggingen die passen bij het rendement dat we voor ogen hebben en het risico dat we daarbij acceptabel vinden. Dit beleggingsbeleid is vastgelegd in het Strategisch Beleggingskader 2020 – 2022. Daarin staan de doelstellingen van het beleggingsbeleid en de beginselen die we hanteren om deze doelstellingen te bereiken. We kijken daarbij o.a. naar de werking van de economie en de financiële markten. Ook kijken we naar de risico’s en bepalen we hoe we kunnen reageren als die risico’s zich voordoen.

Afspraken met de vermogensbeheerder

PMT laat de beleggingen doen door MN. Op basis van de beleggingsbeginselen geeft MN ons advies en voeren ze de beleggingen uit. MN verzorgt een deel van de beleggingen zelf en besteedt de rest uit aan externe vermogensbeheerders.

PMT heeft een contract afgesloten met MN en met de geselecteerde en gemonitorde onderliggende externe vermogensbeheerders. PMT heeft als opdrachtgever altijd de regie en stelt het beleggingsbeleid en uitbestedingsbeleid vast.

Toezicht en verantwoording

Het bestuur van PMT stelt de kaders voor het beleggingsbeleid op. Daarbinnen heeft de commissie Beleggingen beleidsuitvoerende ruimte. Het bestuur van PMT blijft eindverantwoordelijk voor de beleggingen. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en aan de raad van toezicht. De uitvoer van het beleggingsbeleid wordt ook verantwoord in het jaarverslag.