Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Dekkingsgraad

Wat is nou eigenlijk een dekkingsgraad? De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘gezond’ een pensioenfonds is. Het is de verhouding tussen de bezittingen (vermogen) van een fonds en de pensioenverplichtingen: alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat er voor iedere euro die betaald moet worden precies één euro in kas is. Het pensioenfonds kan dan exact aan zijn huidige en toekomstige verplichtingen voldoen. Is de dekkingsgraad lager, bijvoorbeeld 90%, dan is er voor iedere euro die betaald moet worden maar 90 eurocent. Te weinig dus. Dit heet ook wel een dekkingstekort.

Dekkingsgraad april 2023 108,6%

In april is de dekkingsgraad gestegen met 1,1% naar 108,6%. De stijging van de dekkingsgraad is als volgt tot stand gekomen:

Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand april gedaald van € 77,1 miljard naar € 76,9 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 0,4-procentpunt gedaald.

De pensioenverplichtingen zijn in april gedaald van € 71,8 miljard naar € 70,7 miljard. De interne rekenrente is ten opzichte van maart gestegen van 2,45% naar 2,53% (op dagbasis). Deze rente is mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur (RTS) met de Ultimate Forward Rate (UFR). Deze stijging van de rente veroorzaakt een daling van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 1,6-procentpunt gestegen.

Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad hierdoor gestegen van 107,5% naar 108,6%. Per eind april wordt een dekkingsgraad van 108,6% gerapporteerd aan DNB. 

Beleidsdekkingsgraad april 2023 108,6% 

In april is de beleidsdekkingsgraad 108,6%, dit is lager dan vorige maand. De beleidsdekkingsgraad van 108,6% is vastgesteld op basis van het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden over de periode mei 2022 tot en met april 2023. Door de vervanging van de dekkingsgraad van april 2022 (109,9%) door die van april 2023 (108,6%), is deze maand de beleidsdekkingsgraad iets gedaald.

Dekkingsgraden

  • 108,6%

    Beleidsdekkingsgraad

  • 108,6%

    Actuele dekkingsgraad

  • april

    Stand per einde maand

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad in een bepaalde maand. Het is een momentopname. Elke maand melden we hoe we er financieel voorstaan.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad laat zien hoe het pensioenfonds er over een langere periode financieel voor staat. Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad samen met de actuele dekkingsgraad of we uw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen. De beleidsdekkingsgraad mag namelijk niet langer dan 5 jaar onder de 104,3% liggen.

Eind 2021 was de dekkingsgraad van PMT boven de 100%.

Dekkingsgraden van de afgelopen maanden

Maanden Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
april 2023 108,6% 108,6%
maart 2023 107,5% 108,7%
februari 2023 109,6% 108,8%
januari 2023 106,5% 108,4%
december 2022 106,8% 108,1%
november 2022 105,7% 108,1%
oktober 2022 111,5% 107,9%
september 2022 109,4% 107,2%
augustus 2022 110,6% 106,6%
juli 2022 107,2% 105,9%
juni 2022 109,3% 105,4%
mei 2022 110,7% 104,7%
april 2022 109,9% 103,8%
maart 2022 108,2% 103,0%
februari 2022 104,2% 102,1%
januari 2022 103,2% 101,5%

Vereiste dekkingsgraad

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld het pensioenfonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst zijn verplichtingen te kunnen nakomen inclusief een voldoende hoge buffer: de verplichtingen plus de buffer. Voor PMT bedraagt de vereiste dekkingsgraad (afgerond) 119%.

Wettelijk moet er een toereikende buffer zijn voor het opvangen van tegenvallers. Die tegenvallers kunnen te maken hebben met de ontwikkeling van de rente en de koersen op de financiële markten, maar ook met actuariële zaken (zoals de levensverwachting van deelnemers). De Nederlandsche Bank (DNB) heeft als toezichthouder het standaard risicomodel vastgesteld. Dit is een standaard methode om te toetsen of het fonds een voldoende grote buffer aanhoudt.

Wat als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad? Dan moeten wij een herstelplan indienen bij DNB.