Gepubliceerd op 25 maart 2020

Tijdelijk beleid voor werkgevers over betaling pensioenpremies

Het coronavirus raakt ons allemaal. Mogelijk zijn er werkgevers in onze sector die momenteel door de gevolgen van het coronavirus moeite hebben aan hun verplichtingen te voldoen door betalingsproblemen. Een van die verplichtingen is de afdracht van pensioenpremie. Natuurlijk wil PMT ondernemers die door de coronacrisis in acute liquiditeitsproblemen zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen bij het betalen van de pensioenpremies.

Tijdelijke maatregelen voor de betaling pensioenpremies
Half februari heeft u de eerste combinota van 2020 ontvangen. Heeft u problemen met de betaling van deze combinota door het coronavirus? Wij begrijpen heel goed waar werkgevers mee te kampen kunnen krijgen momenteel. PMT heeft daarom besloten om coulant te zijn en biedt tijdelijk de volgende mogelijkheden als u de combinota van het eerste kwartaal op dit moment nog niet kunt voldoen:

  • Wij bieden u een maand langer om de betaling te voldoen, namelijk tot 15 april. Het is niet nodig contact op te nemen met PMT als u gebruik wilt maken van deze langere betalingstermijn. Natuurlijk geldt dat als uw bedrijf binnen de reguliere termijn kan betalen, dit gewenst is. Veel werkgevers hebben dat ook gewoon gedaan.
  • We berekenen geen rente en geen boete bij een te late betaling van de eerste combinota.
  • Als betaling voor 15 april niet mogelijk is kunt u een beroep doen op een betalingsregeling. Deze kunt u aanvragen via info@bpmtonline.nl.


Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
De maatregelen van PMT zijn van tijdelijke aard én in afwachting van de uitvoering van de nieuwe regeling van de overheid inzake Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Deze maatregel wordt de komende weken concreet gemaakt. Doel hiervan is om op een snellere en gemakkelijkere wijze werktijdverkorting te kunnen toepassen. Deze nog te effectueren noodmaatregel is in belangrijke mate bedoeld om werkgevers met problemen tegemoet te komen in de loonkosten. Hierin zal naar verwachting ook een bijdrage zitten voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies. Wij gaan ervan uit dat deze nieuwe regeling van het kabinet ook een oplossing biedt voor de pensioenpremies. Afhankelijk van de definitieve uitwerking van de noodmaatregel zal PMT zich beraden op eventuele aanvullende maatregelen ten aanzien van het invorderingsbeleid. Wij streven ernaar om uiterlijk 15 april dit duidelijk voor u te hebben. Wij houden u op de hoogte via de website!